Større fleksibilitet hos arbeidsgivere og overgang til mer hjemmekontor etter pandemien er den nye normalen. Når ansatte velger å jobbe hjemmefra gir det bedrifter mulighet til å effektivisere energiforbruk og redusere strømregningen og forbedre sin miljøprofil.

De siste årene har tusenvis av bedriftsledere vært nødt til raskt å omstille seg når det gjelder organisering av ansatte for å møte kravene om hjemmekontor gitt av myndighetene. Verden har blitt vesentlig mer digital de siste par årene og mest sannsynlig vil hjemmekontor og det å jobbe hjemmefra fortsette å være en naturlig del av vår arbeidshverdag.

Flere arbeidsgivere melder nå også om at de vurderer å tilby ansatte mulighet for mer permanent hjemmekontor, også etter at myndighetene har endret retningslinjene.

Og det er ikke så rart da både arbeidsgivere og arbeidstakere ser en rekke fordeler med nettopp det å jobbe hjemmefra på sitt eget kontor:

  • Økt produktivitet: Når man jobber hjemmefra har man mulighet til å fokusere på oppgaver og arbeidsoppgaver uten forstyrrelser. Dette kan ha en direkte innvirkning på produktiviteten.
  • Fleksibilitet: Ved å jobbe hjemmefra har man fleksibilitet til å planlegge arbeidstiden sin rundt andre gjøremål, noe som gir større balanse mellom jobb og privatliv.
  • Færre distraksjoner: I et kontor miljø kan det være mange distraksjoner, som samtale, kollegaer som forstyrrer, etc. Når man jobber hjemmefra, er dette mindre av et problem.
  • Mindre stress: Fjerning av distraksjoner og fleksibilitet kan føre til mindre stress og et mer avslappet arbeidsmiljø.
  • Mindre kostnader: Ved å jobbe hjemmefra, er det ikke nødvendig å betale for kontorutstyr, reise, etc. Dette kan spare arbeidsgiveren store summer.

På toppen av dette ser vi vesentlige retningsendringer i energimarkedet, energipolitikk og direkte påvirkninger på prisene. Så hva betyr dette rent konkret for energibruk og kostnadene knyttet til daglig strømbruk?

Full oversikt over energiforbruket og optimalisering av tomme kontorer.

Jobb hjemmefra resulterer i at mange bedriftslokaler står tomme over lengre perioder. Når kun en liten prosentandel av de ansatte har vært innom/stasjonert på kontoret det siste året, er det mye å spare for bedrifter ved å kontrollere energiforbruket, spesielt nå som det er dyr strøm.

Ved å benytte en energistyringstjeneste som Spart kan virksomheten for eksempel selv bestemme gjennomsnittstemperaturen i bedriftslokalene. Temperaturen kan for eksempel reduseres til 17 grader døgnet rundt i de periodene det ikke er ansatte på arbeidsplassen. For møterom, kantine eller andre fellesområder kan det raskt etableres individuelle tilpasninger.

Ved å skru ned temperaturen eller spesifikk forbruk til riktig tid vil bedriften også kunne spare mye ved å unngå effekttoppene og dermed påvirke nettselskapenes nye effekttariffer. 

Jobbe hjemmefra online kan gi bedriften strømkutt med tjenesten Spart

Tjenesten Spart kan som nevnt gi vesentlig reduksjon i energiforbruket, og ikke minst holde temperaturen jevn og stabil i bygget frem til det er mer aktivitet i lokalene igjen. Dette gjøres kontinuerlig igjennom hele døgnet uten at det går ut over komforten hos ansatte. Vi ser litt nærmere på hvordan dette gjøres i praksis.

Innstillingene rundt sparingen kan settes opp fiks ferdig for dere i vår skyløsning og det vi kaller Spart-portalen. Dette gjøres av en energikonsulent som dedikeres til deres installasjon og vårt felles samarbeid. Ved endringer i arbeidsdagen vil man raskt kunne øke temperaturen i hele eller deler av bygget igjen. Det gjøres enkelt og effektivt av ferdig oppsatte og gjentagende styringsregler, eller via den ansattes egen energikalender som er en del av Spart-portalen.

Smarte grep for et redusert energiforbruk gir ikke bare selskapet en grønnere profil – det kan også bidra til å flytte kostnadsbruken over til andre bærekraftige områder. Kontroll og oversikt over energiforbruket kan frigjøre kapital til videreutvikling og vekstfremmende investeringer for bedriften.