Group 2544

Datasentertjenester

Sodvin tilbyr IT-driftsløsninger både fra Azure og fra egne norske datasentre

cloudservers

Azure eller FRONTDESK®?

Sodvin kan levere datasentertjenester fra både Microsoft Azure og fra vår egen teknologisk ledende driftsløsning FRONTDESK®.

Hvilken løsning du bør velge er helt avhengig av bedriftens behov, sikkerhetskrav og fremtidsvisjoner.

Snakke med oss om datasentertjenester
datasenter-2

FRONTDESK®

FRONTDESK® er merkevarenavnet på vår egen driftssentertjeneste. Den er en av landets teknologisk ledende private nettskyløsninger, og benyttes av et hundretall norske bedrifter.
 
I FRONTDESK
® får man fleksibiliteten
i moderne skyløsninger, samtidig som man kan benytte de samme serverbaserte programmene som før.
 
  • Optimal drift i Norge
  • Førsteklasses support
  • Fokus på tilgang for dine leverandører
Les mer om FRONTDESK®

Litt eller alt

Både FRONTDESK ® og Azure er teknologisk bygget opp slik at du selv kan velge hvilke deler av IT-strukturen din skal ligge på en privat skyserver. Bare økonomisystemet eller kanskje alt? Begge løsningene kan integreres med skytjenester som Microsoft 365. Du kan jobbe på et fullverdig eksternt skrivebord, eller velge hvilke applikasjoner som vises på ditt lokale skrivebord.

Snakk med oss om datasentertjenester