Group 2721

Xakt Økonomi

Få oversikt over regnskapsdata fra Visma Global/Business 

 

Hva er Xakt Økonomi?

 

Xakt økonomi er en webbasert applikasjon som leser regnskapsdata direkte fra databasen til Visma Global og Visma Business, og presenterer data i en nettleser i form av rapporter, oppslag og grafiske fremstillinger. I tillegg kan løsningen vise skannede bilag knyttet inn på konto/reskontro.

Ettersom Xakt økonomi henter data direkte fra SQL-databasen til økonomisystemet er ikke kunden avhengig av å ha en aktiv lisens på Visma Global/Business. Kunden trenger heller ikke ha en aktiv såkalt «lese»- eller «oppslagslisens».

Knyttet mot:

  • Visma Global
  • Visma Business

 

Group 2745

Få oversikt over regnskapet

Bruk Xakt Økonomi for å få oversikt over regnskapet i Visma Global/Business uten å ha egen lisens på økonomisystemet.
Group 2702

Regnskapskontor-løsning

Bruk Xakt Økonomi til å gi klienter lesetilgang til regnskapet for selv å kunne sjekke status og drille ned i bilag, hovedbokskonti og reskontro.
Group 2730

Oppslag i gamle data

Bruk Xakt Økonomi til å slå opp i gamle data fra Visma Global/Business.  Alternativ til oppslagslisens i gammelt økonomi-system.

Group 2668

Brukerdefinert dashbord

Dashbord med oversikt over tallene du ønsker å studere. Sett opp resultatoversikt, omsetningsutvikling, saldolister med mer i et oversiktlig dashbord.
Group 2652

Resultat og balanse rapporter

Ta ut dynamiske resultat- og balanserapporter med drilldown på bilagsnivå. Avgrens på perioder og kostnadsbærere. Sammenlign med budsjett.
Group 2731

Oppslag i transaksjoner

Under saldoforespørsel har vi samlet all spørring på kunde, leverandør og hovedbokskonto.

Man kan gjøre utvalg på år, måneder, alle poster eller åpne poster. 

businesskonvert

Hva gjør man med historikken når man bytter til skybaserte økonomisystemer?

En del bedrifter er i ferd med å skifte fra Visma Global og Visma Business til skybaserte økonomisystemer som Tripletex, Poweroffice og Business Next.

Dilemmaet er, hva gjør vi med regnskapshistorikken fra det gamle økonomisystemet?

Les bloggartikkelen

Perfekt for bedrifter som bytter økonomisystem!

I disse dager er det mange bedrifter som går bort fra Visma Global/Business og til et skybasert økonomisystem. Hva skal man da gjøre for å ha oppslag i gamle regnskapsdata?

Gjennom Xakt Økonomi vil Sodvin for de første ta vare på en kopi av Vismadatabasen til kunden. Databasen til legges på en SQL-server i Sodvins datasenter, og presenteres i Xakt Økonomi via en vanlig nettleser. Da har bedriften tilgang til oppslag i gamle regnskapsdata, selv etter at Vismalisensen er avsluttet!

Snakk med oss om Xakt Økonomi!