deafult-img

Personvernerklæring | Sodvin

Sodvin AS foretar innsamling av personopplysninger knyttet til våre kunder (kontaktpersoner og tjenestebrukere), våre egne og våre kunders leverandører/underleverandører (kontaktpersoner, konsulenter, driftspersonell o.a.), og for besøkende på vår nettside sodvin.no.

Sodvin AS behandler personopplysninger med varsomhet og søker å opprettholde god kontroll og et høyt sikkerhetsnivå omkring oppbevaring og tilgang til opplysningene. All behandling skjer i samsvar med gjeldende, norske lover og forskrifter der slik behandling er berørt.

Vår personvernerklæring er gjenstand for jevnlig kontroll og kan bli oppdatert for å reflektere endringer i lovbestemmelser eller andre aspekter knyttet til informasjonen i dokumentet.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til denne erklæringen.

1. Når gjelder denne personvernerklæringen?

Denne erklæringen omfatter alle personopplysninger som behandles av Sodvin AS som behandlingsansvarlig. Opplysningene vil overveiende være innsamlet i tilknytning til markedsføring, salg, drift og leveranse av våre varer og tjenester. I mange tilfeller behandler Sodvin AS personopplysninger på vegne av en annen organisasjon. Er for eksempel dine opplysninger registrert i forbindelse med at din arbeidsgiver har bestilt tjenester for deg som sluttbruker, vil din egen arbeidsgiver være behandlingsansvarlig for denne registreringen. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er i tvil om hvem som er ansvarlig for registrering og bruk av dine personopplysninger.

2. Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

Dine personopplysninger behandles kun av autorisert personell enten ansatt i, eller under direkte instruks fra Sodvin AS. Alt personale som får/kan ha tilgang til dine opplysninger er underlagt konfidensialitetsbestemmelser og taushetserklæringer.

3. Formålet med innsamling og registrering

Vi samler inn og behandler personopplysninger i hovedsak for å bedrive markedsføring, salg og leveranse av våre tjenester og varer. Vi samler også inn personopplysninger knyttet til kontaktpersoner og utførende personell hos våre leverandører, samarbeidspartnere, andre eksterne forbindelser med pågående interesser i Sodvin AS, samt eget personell og søkere til stillinger i vårt selskap.

4. Hvordan blir dine personopplysninger brukt?

Vi kan behandle dine personopplysninger til forskjellige formål:
• Sende deg produktinformasjon, tilbud og nyhetsbrev samt informasjon om spesielle markedsaktiviteter, slik du har forespurt. Disse utsendelsene er basert på samtykke som du når som helst kan trekke tilbake.
• Besvare spørsmål innsendt gjennom kontaktskjema på nett.
• Oppfølging av henvendelser mottatt gjennom e-post, møter, samtaler, telefon, SMS m.m.
• Sikre at du får tilgang på tjenesteprodukter du har bestilt, eller som er bestilt for deg som bruker av din oppdragsgiver/arbeidsgiver/organisasjon eller andre lignende parter.
• Yte service og support overfor deg som tjenestebruker, og gi deg tilgang til vår supportportal
• Oppfylle kontraktsforpliktelser som f.eks. utsendelse av faktura, lisensdetaljer og lignende.
• Sende deg driftsmeldinger og varsler knyttet til status for våre tjenesteleveranser
• Søknadsbehandling i ansettelsesprosesser Opplysningene lagres i vårt kundeoppfølgingssystem og lagres inntil formålet med innsamling av opplysningene opphører.

5. Lovhjemmel

Behandling av personopplysninger i Sodvin AS gjøres enten med grunnlag i et aktivt samtykke fra deg som er registrert (typisk om du har registrert deg for vårt nyhetsbrev eller sendt inn forespørsel om tilbud, produktinformasjon el.l. gjennom våre nettsider), eller i tilknytning avtaler og kontrakter der behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser

Vi kan også benytte personopplysninger med hjemmel i våre legitime interesser. Dette dreier seg hovedsakelig om utsendelse av tilbud og markedsinformasjon til kontaktpersoner i bedrifter og organisasjoner der kontaktinformasjonen er offentlig tilgjengelig. Slike utsendelser er alltid knyttet til informasjon om den registrertes rettigheter.

6. Hva slags opplysninger blir registrert?

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, spør vi kun om ditt navn og din e-post adresse.

Registrerer du en forespørsel i vårt kontaktskjema, ber vi deg oppgi:
– Fullt navn
– Navn på virksomheten du representerer
– Din E-post adresse
– Ditt telefonnummer
– Produkt og tjenesterelaterte interesseområder

Er du kontaktperson for en av våre kunder, vil vi registrere en eller flere roller du forvalter på vegene av din organisasjon.

Er du registrert tjenestebruker, vil vi registrere de faktiske tjenestene du abonnerer på.

Er du jobbsøker i Sodvin AS, vil vi registrere de opplysningene du oppgir til oss under søknadsbehandlingen.

Sodvin AS registrerer ikke og behandler ikke personopplysninger i spesielle kategorier slik beskrevet i personopplysningsloven. Vi registrerer ikke opplysninger om barn under 16 år.

7. Hvem får tilgang til disse opplysningene?

Disse opplysningene brukes kun i regi av Sodvin AS for de formål som er oppgitt i dette dokumentet. Opplysningene blir ikke overført til andre foretak eller organisasjoner.

8. Lagring og oppbevaring

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamling av opplysningen. Dersom dine personopplysninger blir knyttet til en avtalefestet leveranse som f.eks. kontaktperson eller registrert tjenestebruker, Vil vi lagre og benytte nødvendige personopplysninger så lenge det er nødvendig for å overholde leveranseavtaler. Utover dette vil nødvendige opplysninger oppbevares så lenge det er nødvendig for å oppfylle offentlige lover og forskrifter knyttet til regnskapsrapportering og for å sikre våre lovlige interesser. Alle personopplysninger innsamlet og behandlet av Sodvin AS, er lagret på systemer geografisk plassert innen EU/EØS området.

9. Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies)?

Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier i våre digitale kanaler. Informasjonskapsler hjelper oss til å fastslå hvilke deler av våre digitale kanaler som er mest populære, herunder hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til ytelse, utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett.

Du finner oppdatert informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler her.

Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert om deg og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller du har gitt oss ditt samtykke. Ved å bruke våre digitale kanaler med en nettleser hvor innstillingene gjør det mulig å lagre cookies på enheten samtykker du til vår bruk av cookies. Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (for eksempel Facebook sine sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsteder er underlagt tredjepartens personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis.

10. Overføring av personopplysninger

Sodvin AS selger ikke og overfører ikke personopplysninger til noen eksterne parter. Dette er unntatt våre avtaleparter der disse leverer tjenester vi benytter til behandling av personopplysninger all den tid disse er underlagt konfidensialitet gjennom databehandleravtaler. ingen av disse systemene er geografisk plassert utenfor Norge/EU området.

11. Rett til innsyn i, rettelser og sletting av personopplysninger

Du har en rekke rettigheter knyttet til dine registrerte personopplysninger:
• Du har rett til å få innsyn i dine personopplysninger, og til å få korrigert feil i opplysningene
• Du kan når som helst trekke tilbake ett eller flere samtykker angående forskjellig bruk av opplysningen
• Du kan be om at dine opplysninger slettes dersom det ikke lenger er nødvendig for Fagdata å behandle dine opplysninger
• Du kan rekvirere en kopi av de personopplysningene Sodvin har registrert om deg
• Du har rett til å få dine personopplysninger utlevert og, om mulig, overført elektronisk til en annen behandlingsansvarlig, så lenge behandlingen er basert på samtykke eller på en kontrakt.
• Du har rett til å be om at behandling stanses eller begrenses i tilfelle der det er usikkerhet knyttet til behandlingen av personopplysningene
• Du kan nekte behandlingen av dine personopplysninger dersom behandlingen er basert på våre legitime interesser og ikke samtykke eller kontrakt.

12. Rett til å klage på behandling av personopplysninger

Dersom du mener dine opplysninger er registrert på feilaktig grunnlag, blir benyttet i strid med dine interesser, eller blir benyttet på en måte som kan forårsake urimelige negative konsekvenser for deg som person, har du rett til å bringe saken opp for det norske Datatilsynet. Kontaktinformasjon og retningslinjer finner du på deres hjemmeside www.datatilsynet.no.

Vennlig hilsen

Sodvin AS, org nr.: 983 474 594
Trondheimsveien 7C
7200 Kyrksæterøra
post@sodvin.no / support@sodvin.no
+47 23 39 38 80

 

Denne versjonen er sist endret 01.02.2023.