Alle artikler

Filtrer artikler ved å velge et tema du ønsker å lese mer om

Sodvin er sertifisert miljøfyrtårn 2.0

Bærekraft samfunnsutvikling har lenge vært blant grunnpilarene i Sodvin. Ikke bare fine ord i presentasjoner og fremtidsmålsetninger. Sodvin ønsker å være en bidragsyter til det grønne skiftet, og er en sterk pådriver til dette både lokalt og ...

Halvert strømforbruk – store penger Spart

Kundereferanse Taxisentralen: Taxisentralen fant det smartere å bruke intelligent teknologi for å spare på strømmen, enn å forsøke å prute på strømprisen eller senke temperaturen. I desember var besparelsen 52 prosent, noe som alene betyr 38.000 ...

Kampanjemodul i Xakt Medlem

Få bransjer har mer avgrensede og faste perioder for salg enn treningssenterbransjen. Selv om det selges medlemskap gjennom hele året, så er periodene tidlig høst og nyttår de periodene at flest nye medlemmer strømmer til sentrene.

URL-forsvar er en vesentlig del av bedriftens IT-sikkerhet

URL-forsvar har blitt en viktig brikke i bedrifters IT-sikkerhet. For med et stadig økende antall målrettede Phishing-angrep (nettfiske), som alltid starter gjennom e-post, er det fremdeles en faktor som forblir konstant.  

Hva er tofaktorautentisering og hvorfor bør du bruke det?

Som en av de rimeligste og mest effektive måtene å redusere risikoen for hacking, kan tofaktorautentisering bidra til å redusere eventuelle tap av bedriftens data. Den bør være en obligatorisk del av bedriftens IT-sikkerhet.

Derfor bør du øke fokuset på datasikring

Norske bedrifter har dessverre for lite fokus på IT-sikkerhet. Bare halvparten av norske bedrifter har en responsplan for dataangrep, og like få har en plan for sikring av data.

Slik beskytter du e-post i serveren

E-post er fremdeles vårt viktigste kommunikasjonsmiddel og vi er faktisk avhengige av det, spesielt på jobb. Dessverre er e-post også blitt den mest usikre faktoren i bedriftens IT-hverdag.

It-sikkerhet i bedriften har aldri vært viktigere

IT-angrepene har økt kolossalt den siste tiden. Alle bedrifter, både små og store, er utsatte mål. Det nytter dessverre ikke lenger å sitte stille og håpe på å unngå datainnbrudd. Nå bør bedriftsledere stå frem og ta grep.

Microsoft 365 og Xakt Outlook Plugin

Med Microsoft 365 og Outlook som ditt mailverktøy kan du arkivere epostene fra dine kunder og forbindelser i Xakt, med få tastetrykk.