Group 2566

Strømavtaler

Vi kan tilby flere typer strømavtaler, til både små, mellomstore og store bedrifter. Ta kontakt for et tilbud spesielt tilpasset din bedrift.

Hvilken strømavtale passer best for din bedrift?

Spotprisavtale

Spotkraft Bedrift

Med strømavtalen Spotkraft Bedrift er din bedrift sikret en strømavtale som til enhver tid følger markedet. Denne type strømavtale kan gi noe svingninger i utgiftene til strøm, men er ansett som en fordelaktig avtaletype over tid

 • Spotpris + avtalt påslag
 • Påslaget inkluderer lovpålagte elsertifikat 
 • Fastbeløp pr. måler pr. mnd kommer i tillegg
 • Faktura på EHF eller E-post

Ta kontakt med oss for et godt tilbud tilpasset din bedrift

Forutsigbare strømutgifter

Fastpris Bedrift

Ikke tilgjengelig

Ved valg av strømavtalen Fastpris Bedrift er din bedrift sikret meget god kontroll på sine strømutgifter gjennom hele året. Bruk tiden på det din bedrift lever av, så passer vi på strømprisen.

 • Fastpris i avtaleperioden
 • Prisen beregnes etter forventet årsforbruk og antall anlegg
 • Påslaget inkluderer lovpålagte elsertifikater 
 • Avtalen har bindingstid, ved brudd i avtaletiden vil det tilkomme bruddgebyr
 • Faktura på EHF eller E-post

Innkjøpspris med pristak

Garantikraft Bedrift

Ikke tilgjengelig

Med strømavtalen Garantikraft har din bedrift en strømavtale som til enhver tid følger markedet, men samtidig er sikret mot høye markedspriser ved et avtalt pristak.

 • Innkjøpspris + avtalt påslag + prissikring pristak
 • Pristak ihht. avtale
 • Påslaget inkluderer lovpålagte elsertifikat til staten
 • Faktura på EHF eller E-post
 • Prissikring for pristak: 2,45 øre/kWh

Sodvin Strømrådgivning

Snakk med en energirådgiver

 

Hvor mye strøm vi bruker varierer veldig fra bedrift til bedrift.

Våre rådgivere har lang erfaring med å finne riktig strømavtale for små, mellom og store bedriftskunder, og bistår deg gjerne med å finne den strømavtalen som er gunstigst for din bedrift.

Vi kan tilby flere typer strømavtaler, til både små, mellomstore og store bedrifter. Ta kontakt for et tilbud spesielt tilpasset din bedrift.

La oss finne den beste strømavtalen for din bedrift!

Artikler

Halvert strømforbruk – store penger Spart

Kundereferanse Taxisentralen: Taxisentralen fant det smartere å bruke intelligent teknologi for å spare på strømmen, enn å forsøke å prute på strømprisen eller senke temperaturen. I desember var besparelsen 52 prosent, noe som alene betyr 38.000 spar...

Bærekraftig energiforbruk innen 2030

Bærekraft er viktigere enn noen gang, og tiltak som imøtekommer kravene kan frigjøring kapital til videreutvikling og vekstfremmende investeringer for bedriften. Kunder, ansatte og myndigheter setter økte forventninger til at bedriften gjøre noe med ...

Bruk energi på andre ting enn høy strøm

Det gjelder å minimere toppene av strømforbruket, slik at de blir et mer balansert energiforbruk gjennom større deler av døgnet. Hvordan kan bedriften løse dette?