Om Sodvin
  deafult-img

  Om Sodvin

  Sodvin Holding SA er et eierselskap for en solid gruppe selskaper som driver mangfoldig næringsvirksomhet. Vi er eid av kunder i Heim, Orkland og Hitra. Med våre tilknyttede selskap omsetter vi i 2021 for i overkant av 135 mill. Vi er en nasjonal leverandør av skytjenester og egenutviklet programvare for næring. I tillegg er vi en regional leverandør av Telekom og energi. Vi har hovedkontor på Kyrksæterøra på Trøndelagskysten og avdelingskontorer i Trondheim, Oslo, Sarpsborg og på Hitra.

  Vi jobber for


  Varige kunderelasjoner
  Varig eierskap
  Fysisk og digital infrastruktur

  Visjon & Verdier

  Visjon

  Våre virksomheter kjennetegnes ved at de skal gjøre det lettere for folk å bo, jobbe og leve i de områdene vi opererer. Derfor er vi en langsiktig medeier i selskaper som driver infrastruktur for kraft, kommunikasjon, IT tjenester og eier og utvikler eiendom. Våre kunder skal oppleve oss som rause og konkurransedyktige. 

  Verdier

  Vi skal skape trygghet i alle kundeforhold, og vokse gjennom våre kunders vekst. Det at vi er eid av våre kunder gjør at vi pløyer verdiskapningen tilbake til det samfunnet eierne bor i. Vi gjør det først og fremst gjennom næringsutvikling og investeringer i lokalsamfunn på Trøndelagskysten, og gjennom støtte til utvikling av idrett og kultur.
  Sodvin-Tre-Nøytral

  Sodvin er sertifisert miljøfyrtårn 2.0

  Bærekraft samfunnsutvikling har lenge vært blant grunnpilarene i Sodvin. Ikke bare fine ord i presentasjoner og fremtidsmålsetninger. Sodvin ønsker å være en bidragsyter til det grønne skiftet, og er en sterk pådriver til dette både lokalt og regionalt.
  Les mer
  Nøkkelinfo

  Nøkkelinfo Sodvin konsern

  0

  Lokasjoner

  0

  Ansatte

  0

  År i drift

  0

  MNOK omsetning 2023

  Årsrapporter

  Våre selskap

  Våre selskap
  Sodvin AS – Logo hvit

  Datterselskap

  Sodvin AS har som mål å bidra til det grønne skiftet ved bruk av teknologi og fornybar energi og tilbyr tjenester for privatmarked, bedriftsmarked og forretningsdrift innen blant annet strøm og energisparing, telekom og internett, TV & Strømming, kundesystemer, skytjenester og IT-tjenester. sodvin.no

  sodvin.no
  Nettselskapet AS – Logo hvit

  Eierskap

  Nettselskapet AS driver kraftnettet på Trøndelagskysten, og strekker seg fra Møregrensa i sør, langs kystkommunene til og med Fosen i Nord. Selskapets målsetning er å være et av Norges mest effektive nettselskap. Det skal bidra til konkurransedyktig nettleie for kundene, og god avkastning for eierne.

  nettselskapet.as
  Kraftmontasjone – Logo hvit

  Eierskap

  Kraftmontasjen AS er et selskap som på kommersiell basis tilbyr på høyspent energimontasje. Kraftmontasjen har kompetanse innenfor linjebygging, kraftutbygging, drift og vedlikehold av høyspentanlegg. kraftmontasjen.no

  kraftmontasjen.no
  Logo Tjeldbergodden Utvikling AS

  Eierskap

  Tjeldbergodden Utvikling AS er et næringsutviklingsselskap som har som formål å skape økt industriaktivitet på Tjeldbergodden og i områdene rundt.

  tbu.no
  SØA Eiendom – Logo

  Eierskap

  Søa Eiendom AS er et eiendomsselskap som planlegger bygging av Kyrksæterøras største boligområde. Det bygges ca 100 sjønære leiligheter med svært gode solforhold i sentrum av Kyrksæterøra.

  soaeiendom.no
  Logo Proff El & It AS

  Eierskap

  PROFF EL&IT AS er din lokale elektriker med tjenester for bedrifter og privatmarkedet innen - som gjør det enklere å handle smart. Med kompetente rådgivere, smarte løsninger og god tilgjengelighet med digitale løsninger, byr selskapet på bærekraftige løsninger innen blant annet elbillading, smarthus, solceller, elkontroll og belysning.

  proffelogit.no
  Heim Aktivum Logo

  Eierskap

  Heim Aktivum er et lokalt selskap som skal bidra til gründervirksomhet og lokal næringsvirksomhet. Selskapet vil med sin kapital og sin kompetanse bidra til nyetableringer og utvikling, og særlig legge til rette for grundervirksomhet, innovasjon og nyskapning.

  heimaktivum.no
  Styret

  Styret

  Styret, som både er styre i Sodvin SA og fungerer som konsernstyre, består av tilsammen 6 medlemmer. To av styremedlemmene er valgt blant de ansatte i konsernet. De øvrige velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Alle medlemmene velges for en periode på to år, og slik at minst to medlemmer er på valg hver gang. Leder og nestleder velges av årsmøtet hvert år.

  Medlemmer i styret

  Styrets leder Svein Henry Berdal
  Styremedlem Erik Snekvik (nestleder)
  Styremedlem Åse Torevik
  Styremedlem Solveig Marie Lomundal 
  Styremedlem Torbjørn Lernes (valgt blant ansatte)
  Styremedlem Monica H. Garrett (valgt blant ansatte)
  Fast møtende varamedlem Hege Bjerkli Daaland
  Årsmøtets leder Bernt Olaf Aune

   

  Ledige stillinger
  Sponset av Sodvin
  _MG_8315

  Sodvin søker Salgskonsulent IT, Midt-Norge

  Sodvin søker en dedikert, erfaren salgskonsulent som motiveres av å oppnå sterke resultater, og har en stor lidenskap for å bygge tillitsfulle kundeforhold. Salgskonsulenten vil være tilknyttet våre kontorer i Midt-Norge, og vil være det ansvarlige bindeleddet mellom selskapets kunder i Midt-Norge og Sodvin. Les mer i linken under. Søknadsfrist snarest.
  Les mer her
  Sodvin sponsor

  Gave- og sponsormidler til lokale lag og foreninger

  Å støtte lokal vekst og mangfold innenfor idrett og kultur er noe Sodvin setter svært høyt. Vi bidrar med gave- og sponsormidler til lokale lag og foreninger hvert eneste år. Er du kunde hos Sodvin bidrar du dermed til verdiskapning i ditt eget nærmiljø.

  Sponset av Sodvin
  Bærekraft

  Bærekraft

  Vår strategi

  Enkeltpersoner, bedrifter og hele samfunn blir i stadig større grad påvirket av klimautfordringer. Sodvin setter derfor bærekraftig forretningsdrift i sentrum for hvordan vi jobber framover. Finansielt investerer vi i elektrifisering av samfunnet. Gjennom teknologi og tjenester skal vi ytterligere bidra til grønne skiftet. Lokalt og regionalt bidrar vi til bærekraftig samfunnsutvikling.

   

  Vår visjon

  Vi legger til rette for at hjemmet ditt, jobben din og samfunnet rundt deg fungerer – hele tiden!

   

  Våre mål

  Sodvin er et fornybarkonsern og vi er opptatt av sirkularitet som et verktøy for mer effektiv ressursutnyttelse.

  Et viktig mål for 2023 var at hele bedriften ble Miljøfyrtårnsertifisert. Vi har langsiktige mål om å redusere vårt eget, kunders og lokalsamfunns klimaavtrykk. I tillegg skal vi bidra med digital infrastruktur som muliggjør utvikling av utslippsreduserende teknologi.

   

  Våre utvalgte bærekraftsmål

  Sodvin 5 bærekraftsmål