Sørlie Næringseiendom sparer 38 prosent av strømmen i det 21 år gamle Veidekke-bygget i Sarpsborg. Strømspareløsningen Spart fra Sodvin gir også både godt inneklima og storfornøyde leietakere.


Innsparingen tilsvarer hele 20.000 kroner månedlig sammenlignet med tre foregående år. Sørlie Næringseiendom leter etter både smarte og bærekraftige løsninger for å sine leietakere.

"Vi tenker også på bærekraften uten at det går på bekostning av noe. Løsningen har nå gjennom vinteren spart våre leietagere for store kostnader. 38 prosent lavere strømforbruk er jo veldig bra", forteller Glenn Morten Eriksen, som jobber med utvikling, forvaltning og utleie hos Sørlie Næringseiendom.

Miljø og bærekraft

Strømsparingen gjør godt for økonomisk, men for Sørlie Næringseiendom handler dette minst like mye om bærekraft og miljø. Klimaavtrykket skal reduseres og mange leietakere har Miljøfyrtårn-sertifisering – noe som blant annet innebærer dokumentasjon av energiforbruk.

"Bærekraftig leieareal og krav til energiklasse ser vi heldigvis oftere i kravspesifikasjonen fra leietakere. Det er bra at brukerne av lokalene er opptatt av å redusere klimaavtrykket sitt", sier Eriksen.

Det er viktig å holde felleskostnadene lave for leietakere. Samtidig er det en forutsetning at nye tekniske løsninger er enkle å bruke. Der kommer Sodvin godt inn i bildet, både med sine brukervennlige løsninger og kontinuerlig oppfølging og opplæring av nye brukere.

Det er ingen investering eller utlegg med installasjon av Spart. Samarbeidsmodellen mellom kundene og Sodvin gjør at to parter deler på netto innsparing, og noen kan tilfalle leietakere om man ønsker.

Sørlie Næringseiendom satser på strømsparing med Spart fra Sodvin AS

Gammelt og nytt: Morten Fjeldberg (fra venstre), Ørjan Midtbø og Glenn Morten Eriksen foran det gamle Veidekke-bygget fra 2002 og den nye delen av Tuneveien 89 i Sarpsborg.

Detaljert temperaturstyring

Med systemet Spart spares strøm på romnivå i næringsbygget, gjennom individuell tilpasning og detaljert styring. Slikt sett slipper man å varme opp kontorer når de ikke er i bruk. Nattsenking er også sentralt i bruken, uten at det går på bekostning av komfort i bygget.

Tekniske installasjoner i næringsbygg kan dessuten brukes i flere år når man installerer Spart. Dermed kan utleier utsette investeringer og bruke eksisterende løsninger enda lenger. Akkurat det å forlenge levetiden til teknisk utstyr ved å forbedre det, er et stort poeng i bærekraftsammenheng. Sodvin har en aktiv forvaltningstjeneste overfor sine Sodvin-kunder.

"Spart er en teknologi som nå er veldig aktuell for de fleste eiendomsaktører. Vi merker stor etterspørsel. Dessuten er det hyggelig at våre kunder sparer strøm, penger og miljøet", forteller Ørjan Midtbø og energirådgiver Morten Fjeldberg i Sodvin.

Sodvin opplever stor suksess med egenutviklede Spart - en innovativ og driftssikker løsning som overvåker, justerer og måler energiforbruket for bedrifter. Med smart sensorteknologi sparer man energi. Det er i ferd med å bli manko på strøm, og etter hvert kommer flere til å få pålegg om mer forsiktig bruk og aktivt arbeid med strømsparing.

 

tune_baerekraft

 

soerlie_blogg

Med tvillingbyene Fredrikstad og Sarpsborg som hovedområde eier Sørlie Næringseiendom ca. 40 000 kvadratmeter næringslokaler - og drifter og forvalter ca. 50 000 kvadratmeter, med ca. 130 leietakere. Les mer om Sørlie Næringseiendom AS.