Kundereferanse Taxisentralen:

Taxisentralen fant det smartere å bruke intelligent teknologi for å spare på strømmen, enn å forsøke å prute på strømprisen eller senke temperaturen. I desember var besparelsen 52 prosent, noe som alene betyr 38.000 sparte kroner. Taxisentralen sparte 161.000 kroner på hele 2022!

– Vi bruker lokal kompetanse og løsningen med navnet Spart fra Sodvin. Dette har de tre siste årenespart oss for store kostnader. 32 prosent lavere strømforbruk gjennom en treårsperiode er formidabelt, forteller daglig leder Jens Onshuus i Taxisentralen.

Gull for bærekraftsmålene

De sparte kronene gjør godt for regnskapet. Men for Taxisentralen handler dette minst like mye om

bærekraft og miljø. Stadig flere av regionens sølvfargede drosjer med gule panser har elektrisk drift og nullutslipp. Taxisentralen jobber med ISO-sertifiseringer, og bytter ut hele flåten av biler til elbiler.

– Dette er jo gull for sertifiseringene. Strømsparingen er en del av hele miljøpakka vår og det vi bidrar med miljømessig, smiler kollega Wegar Glad Hauge i Taxisentralen.

Han har ansvaret for oppfølging og drift av løsningen med det klingende navnet Spart. Hauge berømmer leverandøren Sodvin for god oppfølging og at spareprogrammet driftes uten at han må gjøre noe særlig annet enn å lese av gode statistikker som viser besparelsene. På tre år har Taxisentralen spart mer enn 230.000 kilowattimer (kWh). Med strømprisene vi har opplevd den siste tiden innebærer dette et virkelig stort beløp i sparte kroner.

– Vi må ta tak i slikt selv, når vi ikke kvalifiserer til strømstøtteordninger, sier Hauge.

Opphav i Fredrikstad

Sodvin startet i 1951 med utbygging av kraftnett i Trøndelag. Konsernet står med andre ord stødig plantet på norsk jord. Tidlig på 2000-tallet beveget Sodvin seg også inn i teknologimarkedet. I 2017 endret man strategi fra et lokalt til et nasjonalt perspektiv, og søkte enda mer IT-kompetanse. I tillegg til IT-sikkerhet og alt rundt Office 365, leverer konsernet internett, strøm og TV, samt et egenutviklet administrativt medlemssystem. Østfold-kontoret er på Tunejordet.

– Teknologiløsningen bygger videre på noe som i sin tid ble utviklet i Fredrikstad, med flere lokale eiere. Sodvin har kjøpt og videreutviklet Spart, en teknologi som nå er veldig aktuell for små og mellomstore bedrifter. Vi merker stor etterspørsel, og så er det hyggelig at våre kunder sparer strøm, penger og miljøet, forteller Ørjan Midtbø og markedssjef Tor Erik Aagedal i Sodvin.

Sodvin har nå stor suksess med egenutviklede Spart - en innovativ og driftssikker løsning som overvåker, justerer og måler energiforbruket for bedrifter. Med smart sensorteknologi sparer man energi. Sodvin tar utstyrsinvesteringen for kunder, og så deler partene på økonomien som ligger i besparelsen, forteller de stolt.

FOTO: Wegar Hauge (fra venstre) og Jens Onshuus fra Taxisentralen sparer store penger på Spart, en smart strømsparingsløsning fra Tor Erik Aagedal og Ørjan Midtbø i Sodvin.