Kundereferanse Taxisentralen:

Taxisentralen fant det smartere å bruke intelligent teknologi for å spare på strømmen, enn å forsøke å prute på strømprisen eller senke temperaturen. I desember i fjor var besparelsen 52 prosent, noe som alene betyr 38.000 sparte kroner. Taxisentralen sparte 161.000 kroner på hele 2022!

– Vi bruker lokal kompetanse og løsningen med navnet Spart fra Sodvin. Dette har de tre siste årenespart oss for store kostnader. 32 prosent lavere strømforbruk gjennom en treårsperiode er formidabelt, forteller daglig leder Jens Onshuus i Taxisentralen.

Spart er gull for bærekraftsmålene

De sparte kronene gjør godt for regnskapet. Men for Taxisentralen handler dette minst like mye om bærekraft og miljø. Stadig flere av regionens sølvfargede drosjer med gule panser har elektrisk drift og nullutslipp. Taxisentralen jobber med ISO-sertifiseringer, og bytter ut hele flåten av biler til elbiler.

– Dette er jo gull for sertifiseringene. Strømsparingen er en del av hele miljøpakka vår og det vi bidrar med miljømessig, smiler kollega Wegar Glad Hauge i Taxisentralen.

Han har ansvaret for oppfølging og drift av løsningen med det klingende navnet Spart. Hauge berømmer leverandøren Sodvin for god oppfølging og at spareprogrammet driftes uten at han må gjøre noe særlig annet enn å lese av gode statistikker som viser besparelsene. På tre år har Taxisentralen spart mer enn 230.000 kilowattimer (kWh). Med strømprisene vi har opplevd den siste tiden innebærer dette et virkelig stort beløp i sparte kroner.

– Vi må ta tak i slikt selv, når vi ikke kvalifiserer til strømstøtteordninger, sier Hauge.

Fokus på gode strømsparende Enøk-tiltak lønner seg

Bedrifter bør fokusere på energi- og strømreduksjon fordi det kan redusere deres driftskostnader og samtidig bidra til å bekjempe klimaendringer. Energibesparelser gjør det mulig å spare penger ved redusere strømregninger og kostnader knyttet til kjøle- og varmeproduksjon. Dette kan bidra til å forbedre bedriftens bunnlinje. I tillegg til økonomiske gevinster kan energi- og strømreduksjon også hjelpe bedrifter med å redusere sitt miljøfotavtrykk og bidra til å redusere utslipp som skaper klimaendringer.

Slik oppnår Spart strømreduksjon og gevinst

1. Et energispareprogram som Spart kan redusere energiforbruket ved å automatisk justere varme og luftbehandling, slik at enhetene ikke bruker strøm når de ikke er i bruk.

2. Kostnadseffektiv strømstyring som Spart kan brukes for å håndtere energiforbruket til ulike elektriske enheter og utstyr. Alt av utstyr er inkludert uten behov for innkjøp av dyrt utstyr eller lange kartleggingsprosesser.

3. Med Spart opprettes regler og tidsplaner for å kontrollere og begrense strømforbruket til ulike enheter og utstyr. Automasjonen er bygget på innovative skyløsninger og sørger for at inneklima og komfort alltid er optimalt.

4. Energimonitoringsteknologi som Spart brukes til å spore og overvåke strømforbruket og identifisere mulige steder hvor det kan justeres for å spare penger. Alt dette håndteres av Sodvins energieksperter uten at bedriften trenger å foreta daglig administrasjon av løsningen.

5. Spart justerer strømforbruket til ulike enheter og utstyr basert på regler, temperaturer og trafikk. Alt av besparelse og ytelse på systemet rapporteres månedlig til bedriften. Rapporten gir også en indikasjon på miljøeffekt i form av CO2e estimater samt et løpende estimat av Sparts effekt på byggets energikarakter.

6. Med Sparts kraftfulle analyse og algoritmer kan vi identifisere mønstere i strømforbruket og identifisere mulige steder hvor strømforbruket kan justeres for å spare penger. Slik blir systemet mer effektivt over tid.

Teknologi og innovasjon med opphav i Fredrikstad

Sodvin startet i 1951 med utbygging av kraftnett i Trøndelag. Konsernet står med andre ord stødig plantet på norsk jord. Tidlig på 2000-tallet beveget Sodvin seg også inn i teknologimarkedet. I 2017 endret man strategi fra et lokalt til et nasjonalt perspektiv, og søkte enda mer IT-kompetanse. I tillegg til IT-sikkerhet og alt rundt Office 365, leverer konsernet internett, strøm og TV, samt et egenutviklet administrativt medlemssystem. Østfold-kontoret er på Tunejordet.

– Teknologiløsningen bygger videre på noe som i sin tid ble utviklet i Fredrikstad, med flere lokale eiere. Sodvin har kjøpt og videreutviklet Spart, en teknologi som nå er veldig aktuell for små og mellomstore bedrifter. Vi merker stor etterspørsel, og så er det hyggelig at våre kunder sparer strøm, penger og miljøet, forteller Ørjan Midtbø og markedssjef Tor Erik Aagedal i Sodvin.

Sodvin har nå stor suksess med egenutviklede Spart - en innovativ og driftssikker løsning som overvåker, justerer og måler energiforbruket for bedrifter. Med smart sensorteknologi sparer man energi. Sodvin tar utstyrsinvesteringen for kunder, og så deler partene på økonomien som ligger i besparelsen, forteller de stolt.

FOTO: Wegar Hauge (fra venstre) og Jens Onshuus fra Taxisentralen sparer store penger på Spart, en smart strømsparingsløsning fra Tor Erik Aagedal og Ørjan Midtbø i Sodvin.