Energitjenesten Spart kan forbedre inneklima og komfort på arbeidsplassen, samtidig som bedriften sparer kostnader på strøm.

Et godt inneklima på arbeidsplassen er viktig fordi det kan hjelpe ansatte med opprettholde god helse og velvære. Et godt inneklima kan redusere risikoen for helseproblemer som hodepine, tretthet og allergi. Det kan også bidra til redusere stress og hjelpe ansatte med holde seg fokusert og produktiv. Et godt inneklima kan også bidra til en mer komfortabel arbeidsplass og omgivelser som motiver ansatte og gi dem energien de trenger for utførelse av jobben sin. Ved ha et godt inneklima, kan bedrifter også vise seg som miljøbevisst og oppmuntre ansatte til ta ansvar for miljøet.

I de fleste tilfeller vil ventilasjonssystem tilknyttet bedriftens lokaler være primærkilden til varm, kald og frisk luft. Ved å styre ventilasjonssystemet med ukes-ur er mye gjort, men det er også andre elementer som bør vurderes fortløpende for å skape et bedre og mer balansert inneklima. Vi har bedt våre energisjefer se nærmere på hvordan å spare energi, samtidig som man gjør omgivelsene mer behagelig. For et inneklima kan være både styrket og balansert uten at det går utover komforten.  

Smartere elektrisk forbruk med automasjon og regelstyring

Dette kan være et godt alternativ for å spare energi. Temperaturen reguleres og automatiseres basert på forhåndsdefinerte regler, som f.eks. dag- og nattstyring eller helg- og helligdagsstyring. Formålet med panelovnene er at de bidra til en jevn og stabil temperatur i bygget eller rommet, spesielt på varme og kalde dager. Det fine med å benytte seg av smart styring er at panelovnene vil tilpasse seg ventilasjonsanlegget i lokalene og trekke minst mulig unødvendig strøm gjennom døgnet. Dette vil også bidra til å minimere et fuktig inneklima for de bedriftene som opplever det.   

Byggets konstruksjon og isolering 

Byggets konstruksjon og isolering er vesentlig for å skape et godt inneklima. Når vi foretar energi-befaring hos bedrifter observerer vi at isolasjon rundt vinduer og dører ikke er tilstrekkelig, hovedsakelig i eldre bygg.  Store deler av oppvarmingen og/eller nedkjølingen vil gå til spille ved dårlig isolering. Mange av byggene vi besøker er mer enn 20 år gamle og vi ser at standarden på byggene er i dårligere forfatning enn først antatt. Dessverre igangsetter huseiere ofte vedlikehold for seint. Dette resulterer ofte i at huseier må igangsette flere kostbare aktiviteter samtidig for å løse utfordringene.  

Gode rutiner for renhold og vedlikehold er viktig  

Ofte overses dette spesielt i områder av bygget hvor det foregår mye aktivitet store deler av dagen; eks. lagerhaller og verksteder. Her er det essensielt med god og tilstrekkelig utlufting av potensielle farlige gasser og støv. Ved installasjon av såkalte smart-enheter tilknyttet sirkulasjonsvifter vil man unngå farlige gasser og arbeidsskader. Slike enheter kan integreres og styres via SPART kontrollpanel.  

Antall medarbeidere

Antall medarbeidere som oppholder seg i et kontorlandskap eller sone har mye å si for inneklimaet. Dette er en oppgave arbeidsgiveren bør vurdere fortløpende ved endring i stab, fordeling av soner og kontorlandskap. 

Ved hjelp av Sodvins strømsparing med tjenesten Spart styres enhetene for å optimalisere inneklimaet uten at det går på bekostning av komfort. Ved hjelp av avansert sensorikk styrer systemet varmekilder og luft-tilførsel automatisk for å sikre trygge og gode arbeidsforhold.

Oppsummering og 8 konkrete punkter for et bedre inneklima på arbeidsplassen

  • Installer ventilasjon og klimaanlegg som holder inneklimaet optimal.
  • Holde vinduer og dører lukket når det er kaldt eller varmt ute.
  • Invester i komfortable, ergonomiske møbler for hjelpe ansatte med opprettholde god kroppsstilling.
  • Opprettholde et renholdsprogram for fjerne støv og skitt som kan påvirke luftkvaliteten.
  • Oppmuntre ansatte til ta pauser for frisk luft og bevegelse.
  • Innføring av planter for hjelpe med å filtrere luften og bringe mer oksygen inn i miljøet.
  • Innføring av miljøvennlige rengjøringsprodukter og kjemikalier.
  • Oppmuntre ansatte til bruke naturlige lyskilder og unngå overbruk av elektrisk belysning.