I de fleste tilfeller vil ventilasjonssystem tilknyttet bedriftens lokaler være primærkilden til varm, kald og frisk luft. Ved å styre ventilasjonssystemet med ukes-ur er mye gjort, men det er også andre elementer som bør vurderes fortløpende for å skape et bedre og mer balansert inneklima. 

Vi har bedt våre energisjefer se nærmere på hvordan å spare energi, samtidig som man gjør omgivelsene mer behagelig. For et inneklima kan være både styrket og balansert uten at det går utover komforten.  

Panelovner som styres via et kontrollpanel 

Dette kan være et godt alternativ for å spare energi. Temperaturen reguleres og automatiseres basert på forhåndsdefinerte regler, som f.eks. dag- og nattstyring eller helg- og helligdagsstyring. Formålet med panelovnene er at de bidra til en jevn og stabil temperatur i bygget eller rommet, spesielt på varme og kalde dager. Det fine med å benytte seg av smart styring er at panelovnene vil tilpasse seg ventilasjonsanlegget i lokalene og trekke minst mulig unødvendig strøm gjennom døgnet. Dette vil også bidra til å minimere et fuktig inneklima for de bedriftene som opplever det.   

Byggets konstruksjon og isolering 

Byggets konstruksjon og isolering er vesentlig for å skape et godt inneklima. Når vi foretar energi-befaring hos bedrifter observerer vi at isolasjon rundt vinduer og dører ikke er tilstrekkelig, hovedsakelig i eldre bygg.  Store deler av oppvarmingen og/eller nedkjølingen vil gå til spille ved dårlig isolering. Mange av byggene vi besøker er mer enn 20 år gamle og vi ser at standarden på byggene er i dårligere forfatning enn først antatt. Dessverre igangsetter huseiere ofte vedlikehold for seint. Dette resulterer ofte i at huseier må igangsette flere kostbare aktiviteter samtidig for å løse utfordringene.  

Gode rutiner for renhold og vedlikehold er viktig  

Ofte overses dette spesielt i områder av bygget hvor det foregår mye aktivitet store deler av dagen; eks. lagerhaller og verksteder. Her er det essensielt med god og tilstrekkelig utlufting av potensielle farlige gasser og støv. Ved installasjon av såkalte smart-enheter tilknyttet sirkulasjonsvifter vil man unngå farlige gasser og arbeidsskader. Slike enheter kan integreres og styres via SPART kontrollpanel.  

Antall medarbeidere

Antall medarbeidere som oppholder seg i et kontorlandskap eller sone har mye å si for inneklimaet. Dette er en oppgave arbeidsgiveren bør vurdere fortløpende ved endring i stab, fordeling av soner og kontorlandskap.  

Ved hjelp av SPART kontrollpanel styres enhetene for å optimalisere inneklimaet uten at det går på bekostning av komfort. Ved hjelp av avansert sensorikk styrer systemet varmekilder og luft-tilførsel automatisk for å sikre trygge og gode arbeidsforhold.