Regnskapsbyrået Vigres AS erstattet serverrom med skytjenester – forbedret effektiviteten og skjerpet sikkerheten.

– Vi er svært tilfredse med valget vi gjorde. Oppstarten av samarbeidet og senere konvertering til skytjenester gikk smertefritt og skjedde i løpet av én helg. Sodvin er blitt vår IT-avdeling, sier daglig leder Thor Anders Hansen i Vigres AS.

Regnskapsbyrået Vigres AS erstattet serverrom med skytjenester – forbedret effektiviteten og skjerpet sikkerheten. 

Vigres har over 30 medarbeidere og holder til i Sarpsborg og Fredrikstad. Etter en grundig prosess med anbud fra seks leverandører, valgte de å gå for Sodvin som bedriftens IT-avdeling. 

– Vi er svært tilfredse med valget vi gjorde. Oppstarten av samarbeidet og senere konvertering til skytjenester gikk smertefritt og skjedde i løpet av én helg. Sodvin er blitt vår IT-avdeling, sier daglig leder Thor Anders Hansen i Vigres AS.

Fra server til skybaserte tjenester

Tidligere hadde Vigres store, tunge servere som tok mye plass og krevde egne rom. Det er i dag historie – nå lagres alt i den skybaserte driftstjenesten til Microsoft Azure. I tillegg har medarbeiderne flyttet over på plattformen Microsoft 365.

– Èn ting er plassen vi sparer, enda viktigere er sikkerheten. I den verden vi lever i er det svært viktig å ivareta sikkerhet for et regnskapsselskap som oss.

– Jeg opplever at vi vokser sammen med Sodvin. Teknologien oppgraderes underveis hele tiden. Nå er vi i gang med integrering av Sharepoint. Det er et skritt videre for vår del og er også viktig med tanke på sikkerhet.

vigres_comp2

– Èn ting er plassen vi sparer, enda viktigere er sikkerheten. I den verden vi lever i er det svært viktig å ivareta sikkerhet for et regnskapsselskap som oss.

Daglig leder Thor Anders Hansen i Vigres AS

Riktig teknologi skaper effektive arbeidsdager

– Vi har mange kunder, og forhåpentligvis merker kundene at teknologien gjør samarbeidet enklere og tryggere. Teknologisk er vi langt fremme sammen med Sodvin, sier Hansen.

Han påpeker også viktigheten av å ha med seg en lokal leverandør som fungerer som IT-avdeling.

– Vår kjernekompetanse er regnskap og revisjon, ikke IT-tjenester. Med god support og oppfølging blir alt mye enklere for oss i hverdagen. Jeg opplever også at Sodvin er dyktige til å se og foreslå gode løsninger for oss.

Fra Office 365 til SIKKER Bruker

Sodvin anbefalte overgang fra kun Office 365 til Sodvins eget alt-i-ett konsept SIKKER Bruker.

– Microsoft 365, som ligger som fundament i SIKKER Bruker, kan varte opp med funksjoner som knytter medarbeidere bedre sammen og ikke minst gir økt sikkerhet ved at den enkelte medarbeider må autoriseres oftere, sier Erik Meinseth hos Sodvin.

– Når vi oppdaterer og forbedrer IT-systemene innebærer det økt funksjonalitet og bedre sikkerhet for både bedriften og de ansatte. Summen av tiltak er dessuten kostnadsbesparende fordi effektiviteten blir bedre, sier han.

Meinseth sier videre at kombinasjonen av enkelhet og sikkerhet ikke utgjør et paradoks.

– Behovet for økt sikkerhet går ikke utover funksjonaliteten. IT-systemer skal være enkle og sikre, fastslår han.

 

vigres_logo

 
Vigres i Sarpsborg ble etablert i 1987 og deres fokus er tuftet på visjonen om å gi markedet oppdatert og mest mulig korrekt rådgivning innen økonomi. Vigres har i dag 32 ansatte og betjener de fleste næringer i hele Norge, samt noe utland. Les mer om Vigres her.