Bærekraft samfunnsutvikling har lenge vært blant grunnpilarene i Sodvin. Ikke bare fine ord i presentasjoner og fremtidsmålsetninger. Sodvin ønsker å være en bidragsyter til det grønne skiftet, og er en sterk pådriver til dette både lokalt og regionalt.

Forrige uke mottok konsernsjef Fartein Kjørsvik beviset på at Sodvin nå er Miljøfyrtårnsertifisert, ikke bare på hovedkontoret på Kyrksæterøra, men også avdelingskontorene i Oslo, Sarpsborg, Trondheim og Hitra. Alle har vært gjennom sertifiseringsløpet, og alle har nå Mlijøfyrtårn-plaketten synlig fremme.

-Vi har hatt ni prioriteringer på veien mot sertifisering som Miljøfyrtårn-bedrift, sier konsernsjef Fartein Kjørsvik.

Blant de ni prioriteringene er utvikling av digital infrastruktur, sørge for mer sirkularitet i produkter, tjenester og utstyr, redusere strømforbruk og å være en partner for et bærekraftig samfunn.

Fornybar-konsern

Sodvin ser på seg selv som et «fornybar-konsern», og ønsker å være en pådriver til bærekraftig samfunnsutvikling.

Igjennom aktivt eierskap i Kraftmontasjen er vi med å energieffektivisere oppdrettsnæringen og bygger ladestasjoner for el-ferjer. Gjennom Nettselskapet er vi en grunnaktør innen effektivisering av strømnettet i regionen, og gjennom den egenutviklede strømsparingstjenesten Spart bidrar vi energibesparelse i norske bedrifter.

Sodvin har siden starten i 1951 hatt som mål å utvikle lokalsamfunnet i Heim og kommunene rundt. Effektivisering av strøm- og fiberleveranser har vært et fokus i mange år, og de siste årene har også den nasjonale satsningen på IT vokst betraktelig.

– Digitalisering er et grønt skifte, det tenker vi kanskje ikke så mye på. Men digitalisering betyr mindre reising, og det er absolutt en miljøgevinst, mener Kjørsvik.

IMG_7022-min

En ambisjon om å bidra til lokalsamfunnet

Sodvin har en ambisjon å bidra positivt, og også gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Aktiv sponsing av lokale lag og aktiviteter er viktig, der fotballarenaen Sodvinhallen er godt eksempel.

Gjennom Heim Aktivum bidrar Sodvin også til gründervirksomhet og lokal næringsvirksomhet, der man med kapital og kompetanse legger til rette for gründervirksomhet, innovasjon og nyskapning.

HR- og bærekraftsansvarlig Elin Westereng-Hauge har vært primus motor for prosessen med å oppnå Miljfytårnsertifiseringen.

Det handler ikke bare om å oppnå en sertifisering. Det handler vel så mye om å bygge en kultur der fokus på miljø og bærekraft blir en naturlig del av arbeidshverdagen, sier hun stolt.

- Vi ser på denne sertifiseringen som et kvalitetsstempel, avslutter Westereng-Hauge.

Har du lyst å vite mer miljøsertifisering og om Norges satsningsområde med fokus på klima frem mot 2030, ta en titt på vår artikkel "Bærekraftig energiforbruk innen 2030". Her ser vi nærmere på hvordan bedrifter kan oppnå store klimaløft med konkrete tiltak og konstruktive miljøprosesser.