SIKKER Bruker er en ny og oppgradert versjon av SIKKER Total, med fokus på økt sikkerhet!

Oppgradert

Vi har gjennom de siste månedene brukt tid og ressurser på å gå gjennom alle våre tjenester. Ambisjonen har vært å skape konsepter som er enda sikrere, mer brukervennlige og kostnadseffektive for våre brukere.

SIKKER Bruker er en «versjon 2.0» av vår populær «all-inclusive»-tjeneste SIKKER Total. Vi har nå oppgradert dette totalkonseptet for å kunne håndtere dagens sikkerhetstrusler. I tillegg er fokuset blitt lagt på proaktiv sikring gjennom aktiv AI-basert monitorering og rapportering.

Microsoft 365 er fremdeles kjernen

Det er fremdeles, og selvfølgelig, Microsoft 365-pakken Business Premium som ligger i bunnen som bærer for e-post, fillagring og samhandling. De velbrukte Office-tjenestene og Teams ligger også i denne løsningen.

Hva er nytt?

Vi har styrket sikkerheten på flere områder der Microsoft ikke har et tilbud eller der Microsoft sin løsning dessverre er for svak. Dette gjelder blant annet for backup, antivirus og e-postsikkerhet.

SIKKER Bruker har blitt oppgradert med en bedre antivirusløsning og en enda kraftigere tjeneste for e-postsikkerhet. Her har vi brukt Premium-tjenester fra våre nye On-Guard suite, som er en samling av noen av markedets beste sikkerhetstjenester for norske små- og mellomstore bedrifter.

Løsningen for monitorering og oppgradering av brukermaskiner har blitt erstattet. Her har vi byttet til en løsning som er helintegrert med vårt servicesystem, noe som gjør at vi kan bli enda mer proaktive på å respondere på svakheter og sårbarheter på brukernes maskiner.

Vi har byttet tjeneste for backup av Microsoft 365. Den nye tjenesten tar backup av både e-post, Onedrive, Sharepoint, Teams og eventuelt andre skybaserte tjenester brukeren benytter i Microsoft sitt 365-univers. Den nye tjenesten gjør det også enklere for bedriften selv å hente tilbake bestemte filer og enkelt e-poster.

Nye tjenester som virkelig løfter SIKKER Bruker som en sikker IT-plattform, er at vi nå har implementert en tjeneste for sårbarhetsdetektering i Microsoft 365. En automatisert tjeneste for å vurdere svakheter i bedrifts 365-miljø er essensielt i dagens trusselbilde. Microsoft 365 er faktisk den mest forsøkt hackede tjenesten i verden. Dette fordi 95% av alle virksomheter benytter Microsoft som kjernesystem, hvor da en hovedvekt av bedriftens data er lagret. Alle i selskapet har tilgang, så det handler ikke om å bryte seg inn på en bestemt konto, men å finne en med svake sikkerhetsinnstillinger eller passord, slik at man kan klare å komme seg inn.

I SIKKER Bruker vil vi nå monitorere alle sårbarheter i Microsoft, fra svake passord som er forsøkt hacket, til kontroll på alle sikkerhetssvakheter som identifiseres i Microsoft. Vi vil kontinuerlig forbedre kundens løsning, slik at sikkerheten ivaretas.

En tjeneste for IT-sikkerhetsopplæring og simulering av e-postangrep, er også blitt implementert i SIKKER Bruker. Gjennom gjentakende korte par-minutters microkurs ønsker vi å heve sikkerhetsbevisstheten til alle ansatte i bedriften. I tillegg blir brukerne satt på prøve ved at det et par ganger i måneden sendes ut falske e-poster for å sjekke brukernes årvåkenhet og sikkerhetsvurdering.

Rapportering

Sentralt i nye SIKKER Bruker er proaktiv sikkerhet og rapportering. Hver måned rapporterer vi på «rikets tilstand». Hva er status på sikkerheten og hva har blitt gjort. I tillegg vil vi kunne komme med ytterligere sikkerhetsanbefalinger.

Oppsummert så kan vi stolt si at SIKKER Bruker er en solid oppgradering av tidligere SIKKER Total,  hvor vi løfter sikkerheten og proaktiviteten til det nivået som dessverre kreves i en stadig mer truende IT-hverdag.