Endelig har vi, i en tidligere jungel av sikkerhets- og støttesystemer, samlet våre prefererte sikkerhet- og sårbarhetstjenester i en egen Premium-suite. som vil kaller On-Guard.

En utvidet portefølje

Flere av sikkerhetstjenestene i On-Guard suiten har vært en del av porteføljen vår over lengre tid, men da under andre navn og ikke samlet under et tjenesteområde.

I tillegg har vi styrket tjenestetilbudet med løsninger for proaktiv sårbarhetsdetektering, der tjenestene identifiserer og analyserer sårbarheten i kundenes IT-miljø.

Vi har i On-Guard valgt løsninger innen sikkerhet og sårbarhetsdetektering som komplementerer hverandre, og gir våre kunder en trygghet som er nødvendig i dagens IT-hverdag.

Tjenestene i On-Guard er valgt blant annet på følgende kriterier:

  • Optimal dekning av et sikkerhetsbehov i norske bedrifters IT-miljø
  • En anerkjent og markedsledende løsning/produsent
  • En lisensierings- og kostnadsmodell som passer størrelsen på våre kunder (1 – 200 brukere)
  • Et effektivt grensesnitt for support, monitorering og rapportering