IT-angrepene har økt kolossalt den siste tiden. Alle bedrifter, både små og store, er utsatte mål. Det nytter dessverre ikke lenger å sitte stille og håpe på å unngå datainnbrudd. Nå bør bedriftsledere stå frem og ta grep for en tryggere hverdag.

Har du tilgang til e-post og internett så har du dessverre ingen steder å gjemme deg. Da må du sikre deg så godt du kan. Vi kan sammenligne det med å forebygge en forkjølelse. Sørger du for å kle deg godt når det er kaldt, minsker sjansen for at du blir forkjølet eller syk. Slik er det også med IT-sikkerheten. Alle bedrifter blir bombardert med trusler, men gjennom gode sikkerhetstiltak og økt bevissthet, er risikoen for å bli kompromittert betraktelig redusert. 

«Det er bare de store som blir angrepet», tenker mange. Det er dessverre ikke tilfellet - det er de store som blir mediesaker, men angrepene skjer mot alle. 

«Vi er ikke interessante nok for hackere. Vi har ikke spennende teknologi eller sensitive opplysninger», hører vi ofte fra norske småbedrifter. Det er nok i de fleste tilfeller riktig, men det er ikke derfor vi angripes. Våre data er interessante for hackerne fordi våre data er viktige for oss – og vi har penger! 

Unngår du å gjennomgå IT-sikkerheten kan det bli kostbart 

Det som er garantert, er at det koster når det er din bedrift som angripes. Data er borte eller kryptert, og ingen ansatte får gjort noe. En kollega sa en gang at å investere i IT-sikkerhet er som å forsikre huset, bare at her vet du sikkert at huset vil brenne en eller annen gang fremtiden. 

Hva har dere råd til å miste? 

Målet med denne bloggartikkelen er ikke «å male Fanden på veggen», men å få dere til å åpne øynene. Få dere til å gjøre en IT-sikkerhetsvurdering i bedriften. Hva har dere råd til å miste, og hvor lenge klarer bedriften å være uten data? 

Vi i Sodvin kan bistå 

Sodvin er eksperter på IT-sikkerhet til små og mellomstore norske bedrifter. Vi vet hvilke tiltak som enkelt kan og bør gjøres. La oss hjelpe dere før noe skjer, fremfor å bistå med brannslukking når det egentlig er for sent.