Microsoft har i Microsoft 365-porteføljen flere ulike prosjektverktøy. Hvilket du bør velge å bruke avhenger i stor grad av kompleksiteten til prosjektet og antallet deltakere.  

 

Microsoft har i første rekke prosjektverktøyene: 

  • Microsoft To-Do (inkludert i alle Microsoft 365 abonnementer)
  • Microsoft Planner (inkludert i alle Microsoft 365 Business- og Enterprise abonnementer)
  • Microsoft Project (tilleggslisens til Microsoft 365 Business- og Enterprise abonnementer)

 
tabell for hvilket microsoft 365 verktøy som er best for ditt prosjekt

Sammenligning av Microsoft Planner, To-Do og Project Online

Les også artikkelen Microsoft Planner - En kort innføring

Kort om hver av tjenestene 

 

Microsoft To-Do

Dette er et individuelt verktøy for oppgavebehandling. For øyeblikket kan du bare lage dine egne gjøremålslister som gjør verktøyet nyttig kun for enkeltpersoner. Microsoft To-Do er en videreutvikling av Wunderlist og fokuserer på den individuelle produktiviteten til en person. 

Microsoft Planner

Ved å bruke Microsoft Planner kan du lage en plan, tildele oppgaver, kompilere et team og oppdatere statusen til de tilknyttede oppgavene. Smidige arbeidsmetoder støttes, for eksempel med Kanban-tavlen hvor oppgaver kan flyttes ved hjelp av dra og slipp. Microsoft Planner er til stor nytte når den brukes i et team, men også for individuell representasjon av oppgavene som er tildelt én person. 

Project Online

Project Online er det fullverdige verktøyet for prosjekt-, portefølje- og ressursstyring. Kartlegging av avhengigheter mellom prosesser og rekalkulering av hele tidsplanen ved forsinkelser samt en sentral ressurspool er bare tre av mange forskjeller sammenlignet med Microsoft Planner. 

Kom i gang med prosjektverktøy fra Microsoft 365 

Sodvin tilbyr alle abonnementer og tilleggstjenester i Microsoft 365.