Svaret er egentlig både ja og nei, men gjør du det riktig så er svaret et entydig ja!

 

Tar vi et steg tilbake, og tenker over hvordan sikkerheten er i tradisjonelle serverbaserte IT-miljøer, så vet vi at firmanettverket står for det meste av sikkerheten.

Serverne er oppdaterte, med gode sikkerhetsmekanismer, antivirus og backup. Alle brukermaskiner er inn i nettverket og er samlet bak store brannmurer. Det er egentlig trygt og godt…

Når vi går helt ut i skyen med alle programmer, kutter vi ut serveren, pluss også all den kontrollerte sikkerheten vi har når datatrafikken går gjennom de samme sikkerhetsslusene. Alle bedriftens maskiner kobler seg nå altså direkte til det store internett, uten sikkerheten som ligger i serverne.

Vi sier ikke at dette er feil vei å gå. Langt derifra. Det er tidsriktig, og snart den eneste måten. Det er effektivt og ofte kostnadsbesparende, men det må gjøres riktig.

- Sikkerheten du hadde gjennom servernettverket må flyttes ut på brukernes maskiner!

 

Se for deg et kontorbygg

En god sammenligning er å se for seg et kontorbygg der du har en låst hovedinngang, kanskje også med en betjent resepsjon med innregistrering og kontroll. En «front desk» rett og slett. Så velger du å fjerne resepsjonen og la inngangspartiet stå åpent døgnet rundt.

Det er effektivt og helt sikker kostnadsbesparende, men det er kanskje blitt en sikkerhetsrisiko?

Vi må da sette gode dørlåser på alle kontorer, gjerne også med alarm og kamera i fellesområdene.

 

Det er der vi står også når vi skal flytte ut i skyen. Dørene er åpne!

Selve skyprogrammene er sikre og gode å bruke. Tross alt ligger de trygt på enorme servere i et sikret datasenter, men de sikrer ikke sluttbrukerne på sine egne maskiner.

 

Hva kan du gjøre, ikke hvis– men heller når, du skal ta bedriften ut i skyen?

Det gjelder å bygge et robust og effektivt brukermiljø. De ansattes maskiner er nå kjernen i IT-miljøet deres. Maskinene er flyttet i front, ikke bak sikkerhetmurene.

Sodvin har med stor suksess laget konseptet SIKKER Bedrift. SIKKER Bedrift er en total sikkerhets- og effektiviseringspakke for hver bruker, som inneholder alt man trenger for å trygt jobbe i dagens skyverden: Microsoft 365, backup, antivirus, sikkerhetstjenester og ubegrenset support. SIKKER Bedrift fra Sodvin gir våre kunder et entydig svar på spørsmålet vi løftet innledningsvis. JA – det er sikkert å flytte ut i skyen.