Norske bedrifter har dessverre for lite fokus på IT-sikkerhet. Bare halvparten av norske bedrifter har en responsplan for dataangrep, og like få har en plan for sikring av data.

Når våre konsulenter er ute og snakker om IT-sikkerhet, er interessen for løsninger stor. Likevel, når man kommer til stykket er betalingsviljen liten, selv om vi ofte snakker om relativt beskjedne beløp.  

Hva er egentlig det viktigste i bedriften, utenom de ansatte? Er det lokalene, bilene, eller selve maskinene og løsøre? 

En «forsikring» av immaterielle verdier 

Forsikring av alle våre fysiske ting skal vi ha. Vi forsikrer bygninger, bil og maskiner – altså, alt som er erstattelig. Å sikre data derimot, som er selve «arvesølvet» i bedriften, det er det overraskende lite fokus på. Det er egentlig et lite paradoks. 

Jeg tør å påstå at det viktigste i bedriften er dine data. Det er transaksjonene, reskontroen og historikken i økonomisystemet. Det er avtaler, tilbud, dokumenter og tegninger. Det er ideene som bedriften er tuftet på. Dette er «verdien» i selskapet og det må sikres for å unngå at det går tapt.  

Er dataene på maskinen din «forsikret»? 

Vi forsikrer datamaskinene våre, men sikrer ikke det innholdet som ligger der og de tilgangene maskinen har videre inn i nettverk og skyen. 

Heldigvis har ikke alle opplevd virusangrep på maskinen, men vi har alle opplevd at maskinen krasjer, kanskje ikke starter ordentlig eller virker å være «død». Det er en guffen følelse og det første du tenker på er ikke maskinen, men dataene som kan ha blitt borte.  

Følelsen forsterkes gjerne hvis dataene blir borte gjennom et dataangrep. Da er det kanskje noen som har dine data og dine tilganger. 

Velmente oppfordringer - ikke skremselspropaganda 

Dette er egentlig ikke ment for å skremme, men for å få dere til å tenke. Det skjer hver dag, overalt. Det er ikke uten grunn at bedrifter har fokus på IT-sikkerhet og har beredskapsplaner på plass. Bedriftens eksistens kan fort trues av bare ett sekunds uforsiktighet. 

Når vi nå ikke lenger jobber trygt bak store «murer» i det lokale nettverket, men rett mot skyer fra hvor-som-helst, er vi selv bedriftens sikkerhetsansvarlige, alle sammen. 

Sodvin’s evinnelige mas om IT-sikkerhet handler ikke bare om å selge tjenester. Det er en klar oppfordring fordi vi vet hva som kan skje uten og vi ønsker å sikre våre kunder og samarbeidspartnere. Vi gjør det vi kan, hver dag, for å finne, teste og rulle ut de beste løsningene for våre kunder. 

Så, tenk litt over hva som hadde skjedd om data ble borte eller maskiner manipulert. Hvor mange dager hadde det tatt å komme opp igjen? Når Norsk Hydro ble utsatt for et cyberangrep i 2019, tok det en uke før de ansatte kunne logge på igjen. Det kostet dem ifølge Aftenposten anslagsvis 800.000.000 kroner!  

Hva koster en dags nedetid for din bedrift? Med våre anbefalte sikkerhetstjenester, kan du føle deg trygg for under 5 kroner dagen. Det er det verdt. Alltid.