Vi ser i denne artikkelen nærmere på noen viktige punkter på hvorfor behovet for en brannmur er like viktig som før. Selv om bedriftens systemer er knyttet til skydrift.

1. Skyen gir ikke fullstendig beskyttelse

Selv om skytjenesteleverandører som Microsoft Azure og Visma tilbyr sikkerhetstiltak, er det viktig å huske at datasikkerhet er et delt ansvar. Mens skytilbydere beskytter infrastrukturen, må kundene beskytte dataene og tilgangen til dem. En brannmur fungerer som en ekstra forsvarslinje for å beskytte dine skybaserte ressurser.

 

2. Beskyttelse mot internett-trusler

Selv om dataene er i skyen, må de fortsatt passere gjennom internett for å nå brukerne. Uten en brannmur er datastrømmen utsatt for internett-trusler som malware, phishing-angrep og DDoS-angrep. En brannmur filtrerer ut potensielt skadelig trafikk og beskytter bedriftens nettverk og data, uavhengig av hvor de befinner seg.

 

3. Kontroll over tilgang og tillatelser

Selv om dataene er i skyen, er det viktig å administrere hvem som har tilgang til dem. En brannmur lar deg opprette tilpassede regler for tilgang og kontrollere hvilke brukere eller enheter som kan nå bedriftens skyressurser. Dette er spesielt viktig for å forhindre uautorisert tilgang til følsomme data.

 

4. Beskyttelse mot interne trusler

Interne trusler, som ansatte eller kontraktører som har misbrukt tillit, kan også påvirke datasikkerheten i skyen. En brannmur kan bidra til å begrense uautorisert tilgang og beskytte mot uønskede aktiviteter fra de som allerede har tilgang.

 

5. Reduksjon av angrepsflater

Selv om systemene er i skyen, kan det være andre tilkoblede ressurser som endrer angrepsflatene. For eksempel kan brukere få tilgang til skyressurser fra lokale enheter eller gjennom VPN-tilkoblinger. En brannmur hjelper med å begrense slike tilkoblinger og redusere mulighetene for angrep.

 

6. Sikkerhet i flere lag

En effektiv sikkerhetsstrategi involverer ofte flere lag av beskyttelse. Mens skytjenesteleverandører gir grunnleggende sikkerhet, gir en brannmur et ekstra forsvarsnivå som hjelper til med å lukke eventuelle sikkerhetshull.

 

Sammenfattet kan man klart konkludere med er en brannmur i bedriftens IT-miljø viktig, selv når systemer og data er i skyen. Den gir ekstra beskyttelse mot en rekke trusler og bidrar til å sikre at bedriftens digitale ressurser forblir trygge, uansett hvor de befinner seg.