Tidligere har du fått alt som handler om strøm på samme regning, men nå som strøm og nettleie er på separate fakturaer kommer det inn en del spørsmål om hva som er forskjellen. 

Dette er en strømleverandør

I dag er Norge inndelt i fem prisområder. Strømmen du bruker leveres av strømleverandøren. En strømleverandør kjøper strøm på den nordiske kraftbørsen Nord Pool ASA, direkte fra produsenter eller de produserer strømmen selv. Og så selger strømleverandøren strømmen videre til deg og meg. Sodvin er en ren strømleverandør og kjøper strøm av kraftbørsen. Sodvin produser ikke strøm selv og er ikke leverandør av infrastruktur, og er altså er ikke en netteier.

Hos de fleste strømleverandører kan du kjøpe strøm på tre forskjellige måter; til spotpris, med pristak eller fastpris. 

Spotprisen er dagens strømpris, og svingninger på kraftbørsen vil umiddelbart påvirke strømregningen. Spotpris med pristak følger også kraftbørsen, men det er her satt et pristak for hvor mye den månedlige snittprisen kan bli. Dette betaler kunden en premie for, ofte som et ekstra øre-påslag per kWh. Og fastprisen fastsettes i en bindende avtale mellom strømleverandøren og kunden, det er vanlig med en varighet på 1 – 3 år.

Strømavtalen kan du inngå med en valgfri strømleverandør, men du kan ikke velge nettselskap. Strømleverandøren selger strømmen, men de må leie strømnettet for å få levert strømmen til boligen din. Nettselskapet eier strømnettet i området hvor strømmen transporteres, så alle strømleverandører som leverer til ditt område betaler det lokale nettselskapet for nettleien.

Les også: Regjeringens strømstøtte – dette er nytt

Dette er et nettselskap

Nettselskapet eier og drifter strømnettet som transporterer strømmen. Alle nettselskapene drifter innenfor hvert sitt tildelte område, og de oppnår derfor naturlig monopol. I fraværet av konkurranse er de underlagt en offentlig monopolkontroll, som utøves av Norges Vassdrags- og energidirektorat. For deg og meg innebærer monopolet at du og jeg ikke kan velge hvilket nettselskap vi ønsker å bruke – det er avgrenset av området vi bor i.

Nettselskapet er også en nettleverandør og en netteier.

Nettleien er kostnaden for selve transporten av strømmen. Nettselskapet er netteier av strømnettet, og tar betalt for leie av nettet (nettleie). Strømleverandøren leier strømnettet til selskapet slik at de får levert strøm helt frem til boligen.

Nettleien består av to deler: en fast del, og en variabel del som er avhengig av forbruket. Den faste delen er øremerket den som eier kablene og hovedsikringen til boligen. Og den variable delen beregnes ut ifra hvor mye strøm du bruker, med andre ord antall kilowattimer og volum. I nettleien er det også en avgift på 1 øre/kWh til Energifondet.

Den faste delen av nettleien skal dekke:

  • Drift og vedlikehold av eksisterende strømnett
  • Drift og vedlikehold av strømmålere
  • Utbygging av ny infrastruktur
  • Overvåkning og beredskap ift. strømlevering
  • Statlige avgifter (utgjør ca. halvparten av nettleien)

For å komplisere det hele litt så består nettleien også av en fast og variabel del. Den faste delen går på nettselskapet og rent konkret hvem som eier kablene og hovedsikringen til boligen. Den variable delen går direkte på hvor mye strøm du bruker, eller med andre ord volum og antall kilowatt timer. Og nettopp på grunn av det variable leddet i nettleien lønner det seg å ta en helhetlig tilnærming til reduksjon av strømforbruket der man merker det minst.

Les også: Slik flytter du strømmen