Statens strømtiltak har gått opp! Lurer du på hvordan regjeringens tiltak mot høye strømpriser fungerer, og om det vil ha innvirkning på din strømregning? Vi tar en titt på det mange lurer på når det gjelder strøm og strømpriser akkurat nå. 

Statens støttetiltak vil nå dekke 80 prosent av strømkostnadene over 70 øre/kWh eks. mva. For privatkunder vil dette si en strømpris over 87,50 øre/kWh inkl. mva. Utgangspunktet for kompensasjonen vil være snittprisen i ditt prisområde, f.eks. NO3 som er Midt-Norge osv.

Støtten vil komme som et fratrekk på regningen fra din netteier. Beregning og kompensasjon vil skje automatisk og hver enkelt strømkunde trenger derfor ikke gjøre noen endringer fra sin side. Nøyaktig hvor mye støtten kommer på blir derfor et resultat av ditt totale strømforbruk for måneden opp mot prisområdets snitt for måneden. Overstiger ikke prisregionens snitt 70 øre/kWh eks. mva. vil dette ikke utløse noen kompensasjon. 

Hvem får kompensasjon?

Støtteordningen gjelder for alle privatkunder og den kompenseres på bakgrunn av strømmen de bruker der de bor. Kompensasjonsordningen gjelder ikke for fritidsboliger.

Er snittprisen i ditt prisområde over 70 øre eks. mva /kWh har du rett til å motta kompensasjon, helt uavhengig av hvilken strømavtale du har. M.a.o. har du en fastpris-avtale på en pris som er lavere enn 70 øre/kWh (87,50 øre inkl mva/kWh) vil du allikevel motta kompensasjon så fremt snittprisen i området blir høyere enn 70 øre/kWh eks mva, da kompensasjonssatsen er lik for alle i det prisområdet du bor.

Støtteordningen gjelder fra og med desember hvor den for denne perioden vil beholde den opprinnelige støtten på 55 %. Videre vil den nåværende støtteordningen som er på dagens 80 % av snitt områdepris gjelde for månedene januar, februar og mars.

Trenger jeg å gjøre noe for å motta støtten?

Som kunde av Sodvin trenger du ikke å foreta deg noe med tanke på å motta eventuell rettmessig støtte. Alt rundt utbetaling av kompensasjon foretas av din netteier som sitter på den informasjonen de trenger når det gjelder forbruk. De fleste av våre kunder vil dermed motta kompensasjon via faktura fra nettselskapet eller Tensio. Beløpet vil trekkes fra nettleien på faktura fra netteier.  

Les også: Hva er forskjellen på strøm og nettleie

Midt-Norge og Nord-Norge fikk ikke kompensasjon i desember 2021

I desember 2021 havnet snittprisen i Midt-Norge som er prisområde NO3 på 60,77 øre/kWh eks mva (76,0 øre/kWh inkl mva), så ingen i Midt-Norge fikk kompensasjon for høye strømpriser. I Nord-Norge som er prisområde NO4 havnet prisene marginalt lavere enn Midt-Norge, så de fikk heller ikke kompensasjon. I prisområdene for Østlandet, NO1, Sørlandet (NO3) og Vestlandet (NO5) havnet snittprisen på rundt 177 øre/kWh eks, så innbyggerne i disse områdene fikk kompensasjon. 

Det er foreslått i statsbudsjettet for 2023 at det skal bevilges 44,7 millioner kroner i strømstøtte til husholdninger. Der med vil strømmstøtteordningen forlenges som vil bidra til reduserte konsekvenser for hovedsakelig husholdninger

I tillegg til denne mye omtalte strømstøtten vil regjeringen inn med en rekke andre tiltak for å balansere markedskreftene, som for eksempel ekstra studentlån. Regjeringen har også vedtatt å redusere elavgiften med 8 øre fra januar til mars, og resten av året med 1,5 øre.