Stolpejakten er et lavterskel aktivitetskonsept som går ut på å finne stolper sentralt plassert i kommunen.

Tilbudet er gratis, og ønsker å legge til rette for aktivisering av både unge og eldre. I tillegg er det en flott måte å bli kjent med kommunen vår! Via Stolpejakten sin app eller deres nettside kan man registrere stolpebesøket og samle poeng. Sodvin er glad for å kunne være med å realisere prosjektet Stolpejakten i Heim Kommune! 

Stolpejakten er et samarbeid mellom alle idrettslagene i Heim Kommune. 

Les mer om stolpejakten her.

Stolpejakten 2

stolpejakten 3