4H-løftet sier ''Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse''.

Røstkvervet 4H er et fritidstilbud for alle barn og ungdom fra 0-26 år. Klubben består av to grupper, en kløvergruppe for de minste og en hovedmedlemsgruppe fra de som er 9 år og oppover. Klubben er et tilbud for alle barn, uansett interesser. De har et stort fokus på friluftsliv og på å skape en arena for et sosialt fellesskap på tvers av alder. 

Gjennom året har de mange ulike aktiviteter, som medlemmene selv er med på å bestemme. De er blant annet på turer, overnatter både ute og inne, er på leier og kurs rundt om i landet, har klubbmøter med ulike aktiviteter som leker, hobby, matlaging og volleyball.

Alle i klubben har mulighet til å delta på styrevervskurs og lære om styrets struktur og hva de ulike styrevervene innebærer. Det er voksne rådgivere og foreldre som støtter opp og hjelper frivillig i all aktivitet i klubben.
Hovedmedlemmene har vært sitt prosjekt gjennom året, et såkalt «særemne» som de utdyper seg gjennom året og fremviser ved den årlige høstfesten i oktober. Dette er tema under natur, kultur, samfunn og helse.

Klubben driftes via inntekt fra ulike arrangementer og sponsorat. Sodvin er stolt av å kunne være med å bidra til at barn og ungdom har et fritidstilbud slik som 4H!

4H
4H
4H

Sodvin gir tilbake!
Å støtte lokal vekst og mangfold innenfor idrett og kultur er noe Sodvin setter svært høyt. Helt siden oppstart i 1951 har Sodvin bidratt med gave- og sponsormidler til lokale lag og foreninger hvert eneste år. Er du kunde hos Sodvin bidrar du dermed til verdiskapning i ditt eget nærmiljø. 

Behøver ditt lag eller forening støtte? Send oss en forespørsel. Søknader behandles fortløpende.