I Heim er vi heldige som har så mange som bryr seg om den verden vi lever i. Hemne Rotaryklubb jobber målrettet mot å gjøre verden et bedre sted, både lokalt, men også internasjonalt! 

Rotary er en over 100 år gammel organisasjon med 1,2 millioner medlemmer i alle verdensdeler. Rotary driver omfattende internasjonalt humanitært arbeid, i tillegg til mengder av mindre lokale prosjekter til støtte for lokalsamfunnet, og til glede for de som driver i klubben.

Hemne Rotaryklubb er en frivillig yrkes- og serviceorganisasjon der medlemsmassen skal avspeile lokalsamfunnet i størst mulig grad med ressurspersoner med ulike lederstillinger i ulike bransjer. Formålet er å bidra til det felles arbeidet som Rotary står for, fellesskap (faglig og sosialt), fokus på yrkesetikk, fredsfokus, internasjonal, nasjonal, regional og lokal brobygging.

Klubben har i dag 20 medlemmer, derav 7 kvinner. Klubben ble startet 9.desember 1967 (charterdato) og fadderklubb var Trondhjem Rotaryklubb. Den første lederen (presidenten) var Jens Ottersen som var direktør på den gang Holla Smelteverk. Leder (president) i dag (2020- 2021) er Eirik Andersen Rotevatn og Tiffany M. Opsahl er sekretær. Klubbens lokalprosjekt er et samarbeid med Mormorshage der Hemne Rotaryklubb bidrar med blant annet dugnadstimer.