2 til 3 barn i hver klasse vokser opp i en familie der rus og avhengighet preger barndommen.

I sommerferien blir frykten og usikkerheten forsterket. Blå Kors jobber hver dag for å gi støtte, trygghet og håp til barn, unge og familier som har det tøft. Sodvin bidrar til viktig hjelp og støtte for de som har det spesielt vanskelig i sommer, ved å støtte Blå Kors sin Sommeraksjon for barn og unge.