Statens støttetiltak er nå justert opp og dekker nå 80% av strømkostnadene over 70 øre/kWh 

Staten vil nå dekke 80 prosent av strømkostnadene over 70 øre/kWh eks. mva. For privatkunder vil dette si en strømpris over 87,50 øre/kWh inkl. mva. Utgangspunktet for kompensasjonen vil være snittprisen i ditt prisområde, f.eks. NO3 som er Midt-Norge osv. Støtten vil komme som et fratrekk på regningen fra din netteier. Beregning og kompensasjon vil skje automatisk og hver enkelt strømkunde trenger derfor ikke gjøre noen endringer på sin side. Nøyaktig hvor mye støtten kommer på blir derfor et resultat av ditt totale strømforbruk for måneden opp mot prisområdets snitt for måneden. Overstiger ikke prisregionens snitt 70 øre/kWh eks. mva. vil dette ikke utløse noen kompensasjon.

Hvem får kompensasjon?

Støtteordningen gjelder for alle privatkunder og den kompenseres på bakgrunn av strømmen de bruker der de bor. Kompensasjonsordnignen gjelder ikke for fritidsboliger. Er snittprisen i ditt prisområde over 70 øre eks. mva /kWh har du rett til å motta kompensasjon, helt uavhengig av hvilken strømavtale du har. M.a.o. har du en fastpris-avtale på en pris som er lavere enn 70 øre/kWh (87,50 øre inkl mva/kWh) vil du allikvel motta kompensasjon så fremt snittprisen i området blir høyere enn 70 øre/kWh eks mva, da kompensasjonssatsen er lik for alle i det prisområdet du bor.

Hvor lenge varer støtteordningen og hvilket nivå settes?

Støtteordningen gjelder fra og med desember hvor den for denne perioden vil beholde den opprinnelige støtten på 55 %. Videre vil den nåværende støtteordningen som er på dagens 80 % av snitt områdepris gjelde for månedene januar, februar og mars.

Trenger jeg å gjøre noe for å motta støtten?

Som kunde av Sodvin trenger du ikke å foreta deg noe i forhold til å motta eventuell rettmessig støtte. Alt rundt utbetaling av kompensasjon foretas av din netteier som sitter på den informasjonen de trenger når det gjelder forbruk. De fleste av våre kunder vil dermed motta kompensasjon via faktura fra Nettselskapet eller Tensio. Beløpet vil trekkes fra nettleien på faktura fra netteier.  

Midt-Norge og Nord-Norge fikk ikke kompensasjon i desember

I desember havnet snittprisen i Midt-Norge som er prisområde NO3 på 60,77 øre/kWh eks mva (76,0 øre/kWh inkl mva), så ingen i Midt-Norge fikk kompensasjon for høye strømpriser. I Nord-Norge som er prisområde NO4 havnet prisene marginalt lavere enn Midt-Norge, så de fikk heller ikke kompensasjon. I prisområden for Østlandet, NO1, Sørlandet (NO3) og Vestlandet (NO5) havnet snittprisen på rundt 177 øre/kWh eks, så innbyggerne i disse områdene fikk kompensasjon. 

Prisområder NVE

Bilde over prisområder hentet fra NVE

Andre tiltak

I tillegg til denne mye omtalte strømstøtten vil regjeringen inn med en rekke andre tiltak for å balansere markedskreftene, som for eksempel ekstra studentlån. Regjeringen har også vedtatt å redusere elavgiften med 8 øre fra januar til mars, og resten av året med 1,5 øre. Den nye nettleiemodellen som var planlagt innført ved årsskiftet er også utsatt til senere i 2022.