Hos telenor måtte du inn på tekst-TV og skru på tekst for hørselshemmede ved å trykke 777 hver gang man ønsker tekst for hørselshemmede. 

For Telia kan man skru på tekst for hørselshemmede en gang, og så vil dette fungere på alle kanaler helt til man skrur det av igjen. 

For å skru på dette kan må du følge disse stegene: 

Undertekster på direkte-TV

Trykk på "OK" mens du ser på direkte-TV, da skal du få opp et valg om teksting for hørselshemmede. Vi anbefaler valget "Norsk (SDH)".

Undertekster på strømmetjenester og leide filmer

  1. Trykk på hjem-knappen (den ser ut som et lite hus)
  2. Gå til "Innstillinger" (ser ut som et tannhjul)
  3. Gå til "Tilgjengelighet" og så "Teksting"
  4. Velg hvilket språk og hvilken farge teksten skal ha – ofte er gul skrift på sort eller blå bakgrunn godt synlig