Garantikraft

Garantikraft gir gevinsten av lave priser, pluss sikkerhet mot høye priser.

Din månedlige strømpris vil aldri være over taket, selv om markedet går høyere.

Prisinformasjon:

Type: Sodvin Spot med pristak

Pristak: 109 øre/kWh

Påslag: Ny pris fra 1.1.22 er 7,49 øre/kWh

Premiepåslag for pristak: 3,06 øre/kWh

Fastbeløp: 39,- /mnd. pr. strømanlegg.

 

Obs! Vi har for øyeblikket stoppet innsalget på Garantikraft, det er derfor ikke mulig å bestille denne avtalen per nå.

Sodvin strøm

Ofte stilte spørsmål

Hva er nettleie?

Nettleien dekker drift av strømnettet i ditt område. Denne består av et fastledd, i tillegg til en pris pr. kWh. Via nettleien betaler du også forbruksavgift til staten og Enova-avgift. Nettleie faktureres av din netteier, og kommer på en egen faktura. Mer informasjon finnes på din netteiers hjemmeside.

Les forskjellen mellom strøm og nettleie

Hva er leveringsplikt?

Dersom du eier et anlegg, men ikke oppretter en strømavtale hos en ordinær strømleverandør blir du fakturert for leveringsplikt av din netteier. Dette er forholdsvis dyr strøm, og det anbefales at du tar kontakt med en strømleverandør for opprettelse av en strømavtale snarest.