Kontaktinformasjon ved strømbrudd

Opplever du strømbrudd, ønsker tilkobling av strøm til din bolig/hytte eller har spørsmål om faktura på nettleie eller strømmåler – da er det din netteier du må kontakte. Det er netteier som har ansvar for strømnettet og strømmåleren i din bolig.

En oversikt over netteiere

Her har vi samlet en oversikt over kontaktinformasjonen til et utvalg netteiere:

Nettselskapet AS (tidligere Sodvin Nett, Fosen Nett og Orkdal Energinett)
Telefon 07891
Hjemmeside https://www.nettselskapet.as/
Facebook https://www.facebook.com/nettselskapet.as/

Tensio (tidligere NTE nett og TrønderEnergi)
Telefon 74 12 15 00
Hjemmeside https://tensio.no/
Facebook https://www.facebook.com/tensionett/

Norges Nett
Telefon 21 49 25 06
Hjemmeside https://norgesnett.no/
Facebook https://www.facebook.com/Norgesnett/