Søk om støtte eller sponsing

Har ditt lag planer om et arrangement eller innkjøp av nytt utstyr? - Send oss gjerne en søknad!

Sponsing:

  • Sponsorobjektet bør være kunde av Sodvin på én eller flere av våre tjenester.
  • Sponsorobjektet kan ikke ha sponsorer innenfor samme bransje som Sodvin (Konkurrerende virksomheter).
  • Ved sponsing må det være en form for motytelse i form av reklame el.l. Det bør presiseres i søknaden hva dette kan være.
  • Ved signering av avtale kan Sodvin sende ut tilbud om våre produkter og tjenester til medlemmer av sponsorobjektet.

Økonomisk driftsstøtte:

  • Frist for å søke er 01.09.24. Alle søknader behandles etter søknadsfrist, og midler fordeles.
  • Objektet bør være kunde av Sodvin på én eller flere av våre tjenester.

Presiser i søknaden om det gjelder søknad om sponsing eller økonomisk driftsstøtte.