deafult-img

Sodvin Holding SA | Andelseier

Informasjon til alle andelseiere angående omdanningsprosessen

Infobrev fra Sodvin

Du kan nå laste ned første informasjonsbrev her hvis du ikke allerede har mottatt dette fra oss.

Last ned informasjonsbrev 1

Spørsmål og svar

1. Når er det forventet å få mer informasjon?

Svar: Det blir sendt ut to sett med informasjonsbrev. Det første ble sendt 6. oktober og det andre blir sendt i månedsskiftet oktober/november. Utover dette vil informasjon komme på nettsiden i form av spørsmål og svar, samt at det sendes ut grunnlagsmateriale til Årsmøtet.

2. Hvorfor har jeg andeler?

Det kan være tre årsaker til at du har andeler:

· Du bor i en eiendom hvor andelsbrev ble knyttet til gård og bruksnummer i forbindelse med tilgang til strømnett.. Etter 13.12.2019 ble vedtektene forandret slik at andelene nå tilhører personer/firma som var eier av eiendommen på denne datoen.

· Du har kjøpt andeler etter 13.12.2019

· Du har arvet andeler

3. Jeg har arvet en andel fra min ektefelle eller mor/far. Hvilken omsetning vil da være tellende.

Svar: Det styrende er at man må ha både andel og omsetning samtidig. Dersom man arver en andel, får man tellende omsetning fra og med tidspunktet man har fått registrert overført andel på sitt navn. Dette betyr at man ikke kan arve omsetning.

Dersom man kan dokumentere at arv er overført på et tidligere tidspunkt enn dagens dato, får man sin egen tellende omsetning fra og med overføringstidspunkt.

Det må søkes om overføring av andel fra avdøde til arvtaker(e) via tilbakemeldingsskjema på Sodvin sin hjemmeside. Se kontaktskjema under

4. Hva er en andel?

Svar: En andel er et dokument som gir deg rettigheter som medlem av et samvirkeforetak. Andelsinnskudd er det beløpet som et medlem må betale for å bli medlem av foretaket. En andel gir ikke nødvendigvis økonomisk avkastning. Avkastning kan komme av en kombinasjon av å eie en andel og ha omsetning/samhandling mot foretaket

5. Hva er en aksje?

Svar: En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Det betyr at når du har en aksje, så er du medeier i selskapet investerer. Et aksjeselskap har et visst antall aksjer totalt, der hver enkelt aksje har samme verdi.

6. Må kunden foreta seg noe i overgangen fra SA til AS?

Svar: Kunden trenger ikke foreta seg noe i overgangen fra SA til AS. Den praktiske gjennomføringen gjøres av administrasjonen. Styringsgruppe og utvalgte representanter fra Årsmøtet vil kvalitetssikre arbeidet og Årsmøtet er det besluttende organ for gjennomføring.

7. Kan kundene selge aksjene sine?

Svar: Det vil åpnes for omsetning av aksjene, altså at man kan selge eller kjøpe aksjer. Pris man oppnår, og tidsrammen for et salg vil bestemmes av tilbud og etterspørsel av aksjer. Om man finner en som er villig til å kjøpe aksjer kan man i utgangspunktet gjennomføre en handel om det ikke begrenses av vedtekter.

8. Hva er aksjene til kunden verdt?

Svar: Verdien på aksjene bestemmes av hvor stor verdi selskapet man eier aksjer har. Som aksjeeier vil aksjene du eier tilsvarende din aksjeandel som utgangspunkt. Ved omsetning er verdien gitt av hva en kjøper er villig til å betale for dine aksjer. Det er ingen fast verdi.

9. Hva er forskjellen på et AS og SA?

Svar: Et aksjeselskap er den vanligste selskapsformen i Norge hvor aksjonærer eier andeler i selskapet i form av aksjer. Øverste organ i selskapet er Generalforsamling. Eventuelle utbytter fra selskap til aksjonærer fordeles etter eierandel.

Et SA eller Samvirkeforetak er en selskapsform hvor man er registrert som eier gjennom å kjøpe en andel. Foretakets øverste organ er Årsmøtet. Eventuelle utbytter fra et samvirkeforetak bestemmes etter hvor mye omsetning man har med samvirket.

10. Kan jeg få innsyn i utregningen av min andel

Svar: Det er ikke anledning til å få innsyn i enkeltsaker. Det er Årsmøtet som behandler omdanningen. Samtlige andelseiere får lik informasjon om beslutningsprosess, framgangsmåte og tildeling av omsetning gjennom informasjonsbrev 1 og 2, samt grunnlagsmateriale til årsmøtet.

11. Hvorfor er ikke andel omsetning lik andel aksjer i prosent?

Svar: Bakgrunnen for at det er en differanse mellom disse er at andel av omsetning er av total omsetning (100%), andel aksjer beregnes på bakgrunn av at 95% aksjer ligger i potten til fordeling. 5% av aksjene er bundet til de som måtte melde seg i ettertid med referanse til informasjon gitt i brev 1 og 2 og fordels av den grunn ikke i første omgang.

Skjema for henvendelser og påmelding

Informasjonsmøte vil bli avholdt i Trondheimsveien 7C i Sodvin sine lokaler  Onsdag 6. desember klokken 17:00 – 18:00

Meld deg på så vet vi hvor mange som kommer. Påmeldingsfrist er mandag 4. desember.

I dette skjemaet kan du melde deg på informasjonsmøte, stille spørsmål du måtte ha, eller kontakte oss vedrørende manglende mottak av brev.

Vi ber om forståelse at det vil være noe responstid på spørsmålene.

Første infobrev ble postlagt 9. oktober og forventes levert til andelseiere innen utgangen av uken. 

Har du ikke fått brev om omdanningsprosessen, men du mener at du skulle fått det. Fyll ut kontaktskjemaet med kort beskrivelse av bakgrunn for at du skulle fått informasjon.

Design uten navn(13)