Group 2515

Nimblr

Intelligent IT-sikkerhetstrening og angreps-simulering for å forbedre bedriftens bevissthet på sikkerhet
nimblr-2

Bevissthet rundt IT-sikkerhet

Nimblr kombinerer interaktive kurs i IT-sikkerhet med simulerte angrep, praktiske øvelser og dagsfersk innhold om de nyeste truslene i et løpende opplæringsprogram.

Redusert risiko gjennom bevissthet

Relevant kunnskap til riktig person og riktig tid

De fleste sikkerhetseksperter og analytikere er enige om at brukeropplæring er en av de viktigste komponentene i en organisasjons IT-sikkerhetsarbeid. Med rask teknologiutvikling og stadig nye IT-trusler har det hittil vært både vanskelig og tidkrevende å gjennomføre effektiv sikkerhetsopplæring for sluttbrukere. Nimblr gir organisasjonen din relevant kunnskap til riktig person og riktig tid.

nimblr2

 

Intelligent opplæringsplattform

Nimblr kombinerer interaktive kurs i IT-sikkerhet med simulerte angrep, praktiske øvelser og dagsfersk innhold om de nyeste truslene i et løpende opplæringsprogram.

Nimblr Security Awareness er en nettbasert opplæringsplattform som er utviklet for å øke sluttbrukernes sikkerhetsbevissthet og minimere risikoen for fullbyrdede angrep. Opplæringsprogrammet bygger på en helhetlig læringsmodell og oppdateres fortløpende med intelligent teknologi, smarte illustrasjoner, ekspertkompetanse om IT-sikkerhet og moderne pedagogikk.

nimblr3

 

Et system - Mange fordeler
Group 2431

Enkel konfigurasjon

Via en enkel konfigurasjon lastes
systemet med kundespesifikke
data som automatisk tilpasser
kursmateriell og simuleringer til den
enkelte organisasjonens spesifikke
miljø.

 

Deltakernes respons på
simuleringer og oppnådde resultater
analyseres kontinuerlig for å gi hver
bruker et engasjerende og relevant
opplæringsprogram. Organisasjonens
resultat og fremgang visualiseres tydelig i Nimblrs intuitive kundeportal, der en autorisert administrator kan følge med på utviklingen og aktivitetene.

Group 2797

Organisasjons-screening

For å optimalisere læringen lar Nimblr Security Awareness deg beskrive organisasjonens nøkkelpersonell, IT-infrastruktur og rutiner i en «Organisation Screening» som utføres når opplæringsprogrammet aktiveres.

 

Informasjonen du velger å registrere, blir brukt i den automatiske tilpassingen av kursmateriell og simuleringer for så langt som mulig å etterligne reelle trusler og utfordringer.

Group 2469

Grunnleggende opplæringsmoduler

Nimblrs interaktive opplæringsmoduler i Security Awareness omfatter alt fra Ransomware til Sikker surfing og tilpasses automatisk bedriftens eget miljø. Opplæringsmodulene bygger på mikrolæringskonseptet og er alltid kortfattede og relevante.

 

I praksis betyr det at brukeren sjelden trenger å bruke mer enn fem minutter på ett enkelt læringsmoment. Hver interaksjon med brukeren baseres på tidligere aktiviteter og integreres naturlig i den vanlige arbeidsflyten.

Group 2519

Zero-Day-opplæring

Nye trusler og angrep sprer seg raskt på Internett. Det som var aktuelt i går, er utdatert i dag. Derfor oppdateres Nimblr Security Awareness kontinuerlig med nye Zero-Day-kurser og tilhørende simuleringer basert på dagsferske angrep og trusler.

 

De mest akutte kunnskapshullene prioriteres automatisk for alltid å gi riktig informasjon til riktig tid. Gjennom et nettverk av sensorer, honningkrukker og menneskelige ressurser overvåker Nimblr aktuelle trusler og trender, slik at man alltid har tilgang til simuleringer og opplæringsmateriell mot de nyeste truslene.

Group 2527

Simulerte angrep

Nimblrs simulerte angrep er en viktig del av opplæringsprogrammet, og bygger på tusenvis av aktuelle trusler som er analysert, bearbeidet og avverget av Nimblrs eksperter. For å gjøre angrepene enda mer realistiske tilpasses simuleringene automatisk basert på kundespesifikke data, for eksempel navnet på bedriftens økonomisjef eller informasjon om
hvilket operativsystem som brukes.

 

Biblioteket over simulerte angrep oppdateres løpende, og Nimblrs intelligente algoritme prioriterer og distribuerer dem med brukerspesifikke skjemaer. Hvert simulerte angrep er koblet til både en Nimblr Instant Learning og en frivillig grunnleggende opplæringsmodul.

Group 2778

Instant Learning

For å optimalisere læringen er mange øvelsesmomenter knyttet til daglige aktiviteter og initieres ofte gjennom et simulert angrep. Med Nimblr Instant Learning får brukere
som lar seg lure av et simulert angrep, umiddelbar tilbakemelding og konkrete tips til hvordan lignende angrep kan unngås i fremtiden.

 

Hver Instant Learning-modul
er unik og tar utgangspunkt i det tilknyttede simulerte angrepet, men tilbyr også en
tilhørende opplæringsmodul for mer informasjon. På den skybaserte plattform kan brukere når som helst og hvor som helst delta i opplæring og simuleringer via PC,
mobiltelefon eller nettbrett.

Tydelige og målbare resultater

Nimblrs unike Awareness Level gir et tydelig bilde av organisasjonens nåværende og tidligere sikkerhetsbevissthet. Gjennom en avansert algoritme som sammenstiller deltakernes respons på simulerte angrep, øvelser, gjennomførte opplæringsmoduler m.m. beregnes både individuelt og felles Awareness Level innen tre områder: Malware, Fraud og Behaviour. Nimblrs kundeportal gir også full oversikt over alle øvelsesmomenter, oppdateringer og nyheter for organisasjonen din.

 

nimblr_logo2

 

Microsoft har gjort endringer på 365-lisensabonnementene

Fra 1. oktober er den populære tjenesten Teams fjernet fra flere av Office 365- og Microsoft 365 abonnementene. Teams må kjøpes som et tilleggsprodukt.

Hvorfor din bedrift trenger utvidet e-postsikkerhet i tillegg til Microsoft Exchange Online

I dagens digitale landskap er e-post en hjørnestein i bedriftskommunikasjonen.

6 grunner til hvorfor behovet for en brannmur er like viktig som før, selv om alt er skyen!

Vi ser i denne artikkelen nærmere på noen viktige punkter på hvorfor behovet for en brannmur er like viktig som før. Selv om bedriftens systemer er knyttet til skydrift.

Snakk med oss om effektiviseringstjenester!

Artikler

Microsoft har gjort endringer på 365-lisensabonnementene

Fra 1. oktober er den populære tjenesten Teams fjernet fra flere av Office 365- og Microsoft 365 abonnementene. Teams må kjøpes som et tilleggsprodukt.

Hvorfor din bedrift trenger utvidet e-postsikkerhet i tillegg til Microsoft Exchange Online

I dagens digitale landskap er e-post en hjørnestein i bedriftskommunikasjonen.

6 grunner til hvorfor behovet for en brannmur er like viktig som før, selv om alt er skyen!

Vi ser i denne artikkelen nærmere på noen viktige punkter på hvorfor behovet for en brannmur er like viktig som før. Selv om bedriftens systemer er knyttet til skydrift.