Kontakt oss om fiber til din bedrift!

Sodvin leverer fiberlinjer til bedrifter som er lokalisert i et område hvor fiber er tilgjengelig. Vi etterstreber å til enhver tid kartlegge og finne den mest optimale bredbåndsløsningen basert på våre kunders behov.

I tillegg til å levere fiber i områdene hvor vi i Sodvin selv står for fiberutbygging (Heim, Orkland og Hitra), tilbyr vi også fiberlinjer i hele Norge og store deler av Norden via vårt samarbeid med Global Connect og Telia.

Ønsker du bistand med bredbåndslinjer og fiber for din bedrift? Er du utbygger og ønsker fiber fram til boligfelt eller næringsområde? I områder der utbygging har blitt delfinansiert gjennom det offentliges støtteordninger, tilbyr vi også tilgang til tredjepart/grossist iform av rørleie, mørk fiber, optisk kanal eller Ethernet aksess. Kontakt oss, så ser vi på hvilke muligheter som fins på din lokasjon.