Xakt Medlem ble lansert i 2009, og dette føles som en evighet siden, spesielt med tanke på tempoet på den teknologiske utviklingen vi har i dag. I denne perioden er systemet blitt videreutviklet med stadig nye funksjoner, gjerne på ideskaping fra våre kunder eller ved for eksempel lovpålagte krav til endringer.

Vi har nå innsett at det er på tide å ta et nytt «sjumilssteg» for Xakt, og Sodvin begynte derfor utviklingen av neste versjon i 2020. Avbrutt av blant annet nødvendige endringer i dagens Xakt Medlem i forbindelse med Covid19, så er jobben med ny plattform og ny drakt kommet godt i gang. Vi vil foreløpig ikke røpe for mye om det nye systemet, men neste utgave av Xakt vil selvfølgelig bli et reint WEB-basert system som åpnes i nettleseren. Dette vil ikke minst bety at systemet blir lettere tilgjengelig. Vår ambisjon er at vi også skal få et mer «fancy» design, og at mange funksjoner skal bli mer intuitiv enn hvordan de oppleves i dag. Samtidig så vil vi så godt som mulig gjøre systemet gjenkjennbart og dermed også gjøre overgangen enklere for våre brukere.

I tiden fremover vil vi holde dere oppdatert om både fremdrift og spennende innhold i nye Xakt. I tillegg vil vi invitere dere brukere til å komme med ønsker og synspunkter via kundeundersøkelser som vi sender ut.