Ved opprettelse av ny kontrakt på et medlem, vil man nå kunne velge å overføre faktura (oppstartfaktura) direkte til butikk for betaling. I skjermbilde for butikk vil det da tydelig fremgå at det ligger en faktura klar til betaling.

Dette gjelder ikke bare ved oppstart av ny kunde/medlem, men du kan når som helst "sende" en faktura til butikk for betaling. Dette gjør man ved å markere en faktura og trykke høyre musetast, før man så velger "betal i butikk".

Har du spørsmål til dette ta kontakt med support.xakt@sodvin.no.