No KID-ing

 

Ved valg av betalingsløsninger, er det spesielt tre faktorer som er viktig å vurdere:

  • Den totale kostnaden ved fakturarutinene og betalingsoppfølgingen
  • Arbeidsmengden som betalingsløsningene medfører for deg og din bedrift
  • Hvilke løsninger som gir raskest mulig betaling og minst mulig tap på fordringer

Flere hundre treningssenter fakturerer hver måned mange titalls tusen medlemmer gjennom Xakt Medlem. Vi har dermed et veldig godt erfaringsgrunnlag for å kunne analysere hvilke betalingsmetoder som er de mest effektive. Her er noen av de betalingsmåtene du kan velge med Xakt Medlem:

eFaktura

Med eFaktura kan du føle deg helt trygg på at fakturaen blir mottatt av kunden, og at den ikke kommer på avveie hos kunden før den blir betalt. Fakturaen kommer rett inn i nettbanken eller Vipps for enkel godkjenning og betaling av kunden. Du kan regne med at hele 9 av 10 fakturaer blir betalt innen forfall dersom du går over til eFaktura. eFaktura forutsetter at mottaker har akseptert mottak. Ifølge rapporten Digital Index, ønsker 74% av alle nordmenn nå å motta regninger digitalt.

AvtaleGiro

For de fleste treningssenter er AvtaleGiro den desidert beste og enkleste betalingsformen. Betaling blir automatisert også for medlemmene, og trekkes dermed automatisk fra kontoen hver måned. Både senteret og medlemmet er opptatt av et mest mulig sømløst og friksjonsfritt medlemskap. Trening er en aktivitet som krever langsiktighet, og ingen av partene er tjent med hyppige og kortsiktige kost-nytte-vurderinger, som en månedlig fakturagodkjenning ofte fører til. Treningssenter som oppfordrer sine medlemmer til å benytte avtalegiro, har dermed en langt mer stabil medlemsmasse enn andre senter.

Kredittkort-betaling

Enkelte treningssenter tilbyr månedlige trekk av kredittkort som betalingsmiddel. Kostnadsmessig kan dette komme på ca samme nivå som avtalegiro. Men kortbetaling viser seg over tid å være en mye mer ustabil betalingsform. Medlemmer faller ifra raskere. Kredittkort må fornyes relativt ofte, i snitt etter halvannet år, noe som også skaper støy og friksjon. Vi ser at mange går tilbake til AvtaleGiro etter dyrekjøpte erfaringer med kredittkort-trekk.

EHF-faktura

EHF (Elektronisk HandelsFormat) er statens format for elektronisk fakturering, og er en norsk tilpasning til et felleseuropeisk fakturaformat. Det offentlige er pålagt å kunne ta imot EHF-fakturaer, og mange kommuner og bedrifter godtar ikke lenger andre fakturaformater.

Med Xakt Medlem har du mulighet til å sende EHF-fakturaer. Systemet sjekker hvilke av dine forbindelser som ønsker mottak av EHF, og sender fakturaen automatisk i dette formatet til de det gjelder.

Papirfaktura

Det er stadig færre fakturaer som finner veien til deg innimellom reklamemagasinene i postkassen din. Antallet papirfaktura har rast de siste årene. Og det har sine gode grunner. Det er en kostbar forsendelsesmåte, og det er en relativt lav andel av fakturaene som blir betalt ved forfall, sammenlignet med andre forsendelsesmåter. Kun 72% av papirfakturaer blir betalt ved forfall.

Epost-faktura

Mange forveksler epost-faktura med elektronisk faktura, men epost-fakturaer har flest likhetstrekk med papirfaktura. Epost-faktura vil si at man sender fakturainformasjonen i en vanlig epost, gjerne som PDF-fil vedlagt eposten. Dette er den mest usikre forsendelsesmåten, og er ikke lenger å anbefale. Idag mottar de fleste store mengder spam, og innboksen blir så fylt at mange sliter med å sortere ut alle epostene som faktisk fortjener deres oppmerksomhet. Cyberangrep og falske fakturaer har bidratt til at spam-filtre stopper mange faktura-eposter. Og selv om fakturaen din ikke skulle bli stoppet i kundens spam-filter, er du likevel ikke sikret at den faktisk blir fanget opp og lest av mottakeren. Kun 66% av fakturaer sendt via epost blir betalt innen forfall.

Automatisert betalingsflyt

Uansett betalingsform, må man ha et system for utsendelse og oppfølging av fakturaene. I Xakt Medlem kan man velge å automatisere hele betalingsflyten. Systemet sender automatisk ut faktura i det mest hensiktsmessige formatet som er tilgjengelig for hvert medlem. Fakturaer som ikke blir betalt, følges automatisk opp med påminnelser, purringer og videre systematisk oppfølging hos din innfordringspartner. Gjennom en systematisk oppfølging, får du inn utestående raskere, reduserer tap på fordringer, og får mer fornøyde kunder - fordi de lettere unngår at utestående hoper seg opp til mer uhåndterbare beløpsstørrelser.

Vi hjelper deg

Det er utrolig mye å spare både i tid og penger ved å velge riktig betalingsflyt. Ta kontakt med oss, og vi hjelper deg med å finne den mest hensiktsmessige løsningen for deg.