Vi håper virkelig at vi denne gang slipper full nedstenging av samfunnet, og at også våre treningssentre ikke pålegges annet enn de enkleste restriksjonene.

Spriting av hender, forsterket renhold og begrensning av antall som trener samtidig, er blitt en del av hverdagen for våre kunder. Vårt inntrykk er at de aller fleste nå takler dette utmerket, og er drillet på å gjøre senteret trygt når det gjelder å unngå å spre smitte.

Vi i Sodvin ber likevel om at våre kunder på Xakt Medlem nå tar kontakt om dere har spørsmål eller behov for ekstra bistand i forbindelse med håndteringen av dette.