SPF står for Sender Policy Framework.

For å forklare det ganske enkelt: Pr. dags dato kan man sende e-post fra hvilket som helst domene via en SMTP-server - og mottakeren vil akseptere det.

Med SPF kan man angi hvilke servere som har lov til å sende e-post fra et domene. Dette gjør det mulig for mottakers e-postsystem å verifisere at e-posten faktisk kommer fra riktig avsender. Med SPF vil du kunne unngå at din e-postadresse misbrukes av andre.

 

Løsning:

Dette er noe som dere kan gjøre selv, eller ved hjelp av domeneforhandler/registrar for domenet/IT konsulent.

SPF-record som må registreres for at Sodvins e-postservere skal være autorisert er:

v=spf1 mx include:sodvin.no ~all

NB! Hvis dere har registrert en SPF-record fra før, så kan Dere sette inn: include:sodvin.no ~all  i eksisterende SPF-record.