Som mange sikkert allerede har lagt merke til er det gjort noen endringer når det gjelder å registrere kontrakt i Xakt. Man behøver ikke lenger å åpne kontrakten ved nyregistrering, men får en oversikt over de viktigste elementene ved kontrakten. Ved behov for å endre betingelser eller pris i kontrakten kan man fortsatt åpne kontrakten å gjøre dette. Tanken er at det skal være lettere og raskere å registrere nye kontrakter, og at det skal være mindre muligheter for å gjøre feil ved registreringen.

Se veiledningen her for ytterligere informasjon.

Har du spørsmål til dette ta kontakt med support.xakt@sodvin.no.