Avlytting
avlytting Hackere kan avlytte nettverket, og fange opp passordet ditt når det sendes over nettet. Sørg for at løsningene dine er godt sikret, og at trafikken er kryptert.
 
Automatisk gjetting
guessing Det finnes egne programmer som gjetter gjetter passord millioner av ganger, inntil de treffer på det riktige passordet. Sørg for at mislykkede innloggingsforsøk blir overvåket, og at brukeren blir sperret dersom det blir for mange mislykkede forsøk.
 
Søking
søking Filstrukturen på datamaskinen din eller nettverket du er koblet til, kan scannes etter passord som er lagret i dokumentene dine. Vær kritisk til hvor du oppbevarer passordene dine. Benytt sikre løsninger dersom du har behov for å skrive dem ned.
 
Stjålne passord
stealing Det er ikke bare inne på PC'n at passordet er utsatt for hacking. Også håndskrevne passord i bøker, eller på huskelapper ved PC'en, er vanlige årsaker til at passord kommer på avveie. Det er viktig å være bevisst på hvordan man oppbevarer sine passord. Lapper kan komme på avveie, og kan komme mange for øyet.
 
Manuell gjetting
guessing Mange bruker personlig informasjon, som navn og årstall knyttet til sine nærmeste, når de lager et passord. Slike passord kan være veldig enkle for andre å gjette seg fram til. Sørg alltid for at du har et tilstrekkelig komplekst passord, som ingen kan gjette seg til bare fordi de kjenner deg.
 
Skuldersurfing
skuldersurfing Personer som står ved siden av deg, kan enkelt se passordet ditt når du taster det inn på tastaturet. Vært obs på at ingen gløtter deg over skuldra når du taster inn passordet ditt.
Henvendelser
sosiale medier Gjennom eposter, falske nettsider og sosiale medier, blir vi ofte utsatt for forsøk på å lure oss til å gi fra oss passordet.  Vær alltid skeptisk og årvåken når du blir bedt om å taste inn passordet ditt.
 
Tastaturavlytting
keylogging Programvare som avlytter tastaturet ditt, og lagrer alle tastetrykkene, er lett tigjengelig. Pass på så ikke uvedkommende kan logge seg inn på datamaskinen din, eller at noen har satt en USB-minnebrikke i maskinen.