Min Side - medlemmets egen portal til selvbetjening

Alle kunder/medlemmer kan logge inn på Min Side og se detaljer om sitt medlemskap. Her kan de både booke seg på timer, fornye sitt medlemskap og eventuelt endre peronalia som adresse og telefonnummer. Her kan de også se statistikk over sine besøk på treningssenteret og de kan se kontrakts- og fakturahistorikk.
 

PT


Online Innmelding gjør starten av et medlemskap enklere

Med Online innmelding kan medlemmene selv registrere sitt medlemskap via senterets nettside. Her er fordelene mange. Senteret sparer tid på at medlemmene ordner innmeldingen selv, og medlemmet kan i ro og mak sitte hjemme (eller andre steder) for å bestemme seg for type medlemskap. I tillegg mottar du betaling for medlemskapet allerede ved innmelding, noe som bedrer senterets likviditet. Alle nødvendige opplysninger blir automatisk registrert i Xakt Medlem, og senteret mottar epost som forteller at ny innmelding er registrert.

Booking av gruppetimer, kurs eller PT

La medlemmene få full oversikt over timene de kan delta på, samt booke timer både fra Min Side, mobil app eller på senterets bookingstasjon. Ved å tilby booking for medlemmene unngår du at medlemmer møter til overfylte timer og du har samtidig full kontroll på hvem som er til stede på timene. Her er det også ventelistefunkjson, slik at om noen melder seg av en time så kan en annen overta plassen.
 

Gruppetime