Hver måned har man medlemmer som ikke betaler fakturaen sin, eller ikke har dekning på konto når avtalegirotrekket går. Da er det viktig med gode rutiner på betalingsoppfølging. I Xakt Medlem har vi laget gode funksjoner for dette, enten man gjør jobben selv eller den utføres av en 3-part.

Senteret velger selv når og hvor ofte man vil purre, og om man vil benytte seg av betalingspåminnelse via SMS eller epost. Gode rapporter gir god oversikt over utestående og over hvilke medlemmer som trenger ekstra oppfølging.

Fakturering og forskjellige betalingsløsninger

En av de viktigste faktorene i en medlemsdatabase er repeterende fakturering. Med det mener vi alle fakturaer/trekk som sendes med faste intervaller enten månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. For å kreve inn det faste trekket kan det velges mellom flere ulike betalingsløsninger som Avtalegiro, Efaktura, trekk på kredittkort, eller tradisjonelle måter som papirfaktura og epost.
 

Faktura


Innbetalinger, betalingsoppfølging

Med OCR -innbetalingsfiler forenkles rutinene med innbetaling. Du mottar en fil med alle fakturabetalinger fra banken på avtalte tidspunkter, for eksempel daglig. Filene importeres  automatisk i Xakt Medlem og oppdaterer kundens reskontro. Muligheten for feilregistreringer reduseres betraktelig, og hele prosessen gjøres uten at noen behøver være involvert.

Hvis kunden ikke har dekning på sin konto på forfallsdato, eller glemmer å betale, så sendes automatisk en betalingspåminnelse etter 7 dager. Kravet går videre til purring/inkasso iht gjeldende regelverk for innkreving av utestående.
 

Innfordring