Xakt WEB


Dette får du med nye Xakt:

  • Webbasert – åpne Xakt i din nettleser
  • Fungerer like godt på både PC, Mac og nettbrett
  • Nytt design, mer brukervennlig
  • Bruk både ny og gammel versjon så lenge du vil i en overgangsperiode
  • Delta i videreutviklingen av systemet
  • Tilgang over alt, hele tiden


Fleksibel overgang

Det er en omfattende prosess å lage systemet helt på nytt. Vi har derfor valgt å lansere Xakt i webversjon i flere faser, slik at overgangen fra dagens Xakt til ny versjon blir mer fleksibel.

I første fase, som nå er tilgjengelig, vil alle de vanligste og daglige gjøremålene på et treningssenter kunne utføres i den nye versjonen. I en overgangsperiode må noen oppgaver fremdeles utføres i den gamle versjonen av Xakt. Dette er typisk oppgaver som utføres av senterleder/administrator.

For deg som kunde betyr dette at du fortsatt har full tilgang til den tidligere versjonen i en periode fremover, mens du gradvis kan begynne å jobbe og bli kjent med den nye versjonen.


Nytt grensesnitt

Vi i Sodvin har lagt mye arbeid i å utvikle et brukervennlig og intuitivt grensesnitt. Men selv om det er gjort mange endringer, har vi lagt vekt på at brukerne skal kjenne seg igjen, og komme raskt i gang med systemet.

Vi har ulike typer kunder som har forskjellige ønsker og behov. Vi har derfor hatt stort fokus på at Xakt skal være et fleksibelt system som kan tilpasses forskjellige driftsformer.

Kontrakt


Moderne design

Xakt har nå et design som er mer moderne og tidsriktig. Vi har lagt til noe ny funksjonalitet, og vi har også justert i noen rutiner og skjermbilder når systemet nå er tilpasset web. Nytt digitalt design skal løse våre behov for mer fleksibilitet og fungere godt på ulike enheter.

Frys


Videre utvikling

Sodvin har alltid lyttet til kundene sine ønsker og behov, og det vil vi fortsette å gjøre. Våre kunder har deltatt i en større kundeundersøkelse underveis i utviklingen, og det er kommet mange tilbakemeldinger som har vært til stor hjelp for oss. Det gjelder både ønsker om forbedringer, men også krav om løsninger som må ivaretas og bringes med videre i nytt system.


Komme i gang

For eksisterende kunder vil Sodvin sørge for at alle data er til stede når du ønsker å komme i gang med ny versjon. Det betyr at alle medlemmer, kontrakter, priser etc. er på plass fra oppstart. For kunder som vil flytte data fra andre medlemssystem må vi kjøre en konvertering fra eksisterende database.