Drift av treningssenter

Drift av treningssenter kan være både morsomt, spennende og utviklende. I noen tilfeller kan det også oppleves som stress, lite interessant og lite motiverende. Med Sodvin på laget ønsker vi å gjøre senterdriften både interessant, motiverende, og ikke minst bidra til god økonomi og levevilkår for treningssenteret.

Sodvin tilbyr fleksible løsninger gjennom Xakt Medlem. Da kan du bruke tiden til det du er best på, og det som gir mest valuta både for senteret, og ikke minst medlemmene.

Økonomi

For de fleste av våre kunder tilbyr vi driftsløsninger som gjør at de ansatte på treningssenteret fullt og helt kan tenke på å skape flotte opplevelser og god trivsel for medlemmene. Vi tar hånd om mye av den jobben som kan virke kjedelig, men som likevel er veldig viktig.

Om du ønsker å overlate jobben med fakturering, betalingsoppfølging og andre oppgaver til oss, så er den i gode og kunnskapsrike hender. Vi har erfaring fra både store og små senter, og vi tilbyr vår erfaring til våre kunder. Som senterleder eller daglig leder, mottar du jevnlige rapporter og tilbakemeldinger fra den jobben vi gjør på senteret. 

Ønsker du å gjøre en analyse av muligheter og utvikling av ditt senter? Da har vi gode bakgrunnstall både fra bransje og egne kunder som gjør at vi kan sette oss sammen med deg for å se på potensiale for nettopp ditt treningssenter. Vi kan garantere at det vil være en verdifull investering i tid.
 

Ta kontakt