Xakt Drift

Xakt Drift er en tjeneste som leveres som et valgfritt tillegg til Xakt Medlem.

Med Xakt Drift så tar Sodvin ansvaret for all repeterende fakturering på senteret, samt betalingspåminnelser, elektronisk overføring av saker til din partner på innfordring, og oppdatering av betalinger.

Du vil hver måned få en rapport som viser en oversikt over faktura sendt siste måned, og status på medlemsfakturering og betalinger de siste seks måneder.

Xakt Drift betyr at du får frigjort tid til å jobbe med dine medlemmer, og samtidig slipper du å bekymre deg for at sykefravær eller ferieavvikling hos dine ansatte skal stanse innkrevingen av medlemsavgift.

Purring

Tjenesten inneholder:

  • Fakturering av medlemsavgift
  • Betalingspåminnelse
  • Overføring av ubetalte poster til innfordringspartner
  • Registrering av betalinger
  • Bekreftelse og rapportering