I Min Side-portalen finner vi både informasjon om medlemskapet og andre funksjoner hvor det er lagt opp til at medlemmet skal kunne betjene seg selv. Senteret kan velge å tilby alle, eller bare et utvalg av tjenestene i portalen til sine medlemmer.
 

Selvbetjening

 

Min Side

Alle medlemmer som er registrert i Xakt Medlem har en Min Side-portal hvor de kan logge inn. I Min Side-portalen er flere selvbetjeningstjenester samlet:

  • Endring av profilinfo (adresse, telefon etc.)
  • Fakturaoversikt med mulighet for nettbetaling
  • Frys og stopp av medlemskap (krever at senter har aktivert funksjonen)
  • Oversikt over medlemskap, besøk, bookinger etc.
  • Booking av timer eller kurs
  • Kjøp av nytt, eller fornyelse av medlemskap

Online Innmelding

De fleste av våre kunder tilbyr i dag innmelding (kjøp av medlemskap) online via sine nettsider (Min Side-portalen).

Registreringen foregår ved at det nye medlemmet velger ønsket medlemskap, og registrerer sin personlige informasjon, og aksepterer vilkårene i medlemskontrakten. Avslutningsvis kommer man til en nettbasert betalingsløsning, hvor man betaler første periode av medlemskapet ved løpende medlemskap, eller eventuelt hele medlemskapet ved kontantmedlemskap.

Booking (gruppetimer)

Medlemmer kan booke gruppetimer timer via Min Side-portalen. Senteret kan bestemme om alle, eller kun aktive medlemmer kan booke timer.

Bookingen har en venteliste-funksjon, hvor man kan bestemme at et antall kan sette seg på venteliste om det er fullbooket, og hvor de rykker opp etter tur hvis noen avbestiller timen.

Timeplanen i bookingen kan settes opp for både dager, uker og måneder frem i tid, og timer kan enkelt kopieres til andre dager og andre tidspunkt.

Bookingen har også et varslingssystem, slik at det kan sendes SMS eller e-post til alle som har booket en time.

Kursbooking

Xakt Medlem har også funksjonalitet for å selge tid- og plassbegrensede kurs online. En kursbeskrivelse tid, sted og hyppighet beskrives i kursoppsettet, og kunde (senteret kan kreve at kurskjøper er medlem) velger ønsket kurs, før man går til betaling av kurset på samme måte som ve Online innmelding.

Ressursbooking

Ressursbooking vil kort fortalt si at man kan booke forskjellige varianter av ressurser, som for eksempel, squash, padel, PT, instruktør, sal og lignende.