I Xakt Medlem kan man velge mellom flere typer rapporter. Noen rapporter er forhåndsdefinerte og man gjør kun utvalg på noen få kriterier, og rapportene presenteres med standard kolonneoppsett. Andre rapporter kan man definere selv, og rapportene vises basert på egne utvalg/kriterier og ønsket kolonnepoppsett.

Rapporter

Rapportkategorier

Det kan velges mellom flere kategorier som man kan rapportere fra. Dette er noen av kategoriene:

  • Kunder/Medlemmer
  • Kontrakt
  • Booking
  • Besøk
  • Økonomi
  • Butikk
  • Ansatt

Utskrift av rapport

Alle rapporter i Xakt kan både forhåndsvises på skjerm og printes. I tillegg kan man lagre rapportene i forskjellige format for eksport/import i andre system.

Filter

I Xakt har man både et kundefilter, hvor man kan lage utvalg basert på kundekriterier, og et kontraktfilter hvor man kan lage utvalg basert på innhold i medlemmenes kontrakt. Les mer om dette under «Medlemsoppfølging»