Medlemsregistrering

Medlemmer kan registreres både selvbetjent i «Online Innmelding» eller direkte inn i Xakt Medlem, utført av en ansatt.

Kontrakt

For at et medlem skal ha tilgang til treningssenteret og dets fasiliteter, må man ha en gyldig kontrakt. Gyldig kontrakt vil si at man har en kontrakt som gir tilgang til senteret i den gitte perioden.

Kontrakter kan være løpende (uten stoppdato), tidsbestemt (Kontant) med forhåndsbestemt stoppdato, eller klippekortkontrakt med tilgang til et forhåndsbestemt antall besøk på senteret.

Avslutte medlemskap

Et medlemskap avsluttes enten ved at det settes en stoppdato ift. senterets retningslinjer for oppsigelse etc., eller at stoppdato på en tidsbestemt kontrakt er nådd. I Xakt medlem kan man velge å la medlemmet ha muligheten til å stoppe sitt eget medlemskap (via Min Side), eller at man kun kan stoppe dette fra resepsjonsbildet (av en ansatt).

Kontrakt

Sponsor

I Xakt bruker vi begrepet sponsor om den eller de som betaler medlemsavgiften for andre medlemmer. Både personer og bedrifter kan være sponsor.  Når sponsoren er en person, så kan denne personen være både sponsor og et vanlig medlem som betaler sin egen medlemsavgift.