Mange funksjoner som tidligere var manuell er nå blitt automatisert i Xakt, og fremover vil enda flere prosesser i systemet automatiseres.

I dag blir alt av innbetalinger (betalinger med KID) sømløst registrert fortløpende i systemet. På samme måte vil kunden få varsel hvis medlemsavgiften ikke er betalt (via SMS eller epost), og senere vil ubetalt medlemsavgift automatisk sendes til innfordringspartner for oppfølging.
 

Automatikk


Om dine kunder mangler godkjent AvtaleGiro-avtale så kan det også sendes varsel om dette, og du kan repetere dette etter egen valgt hyppighet. På samme måte vil det også sendes melding til kunde om beløpsgrense er for lav, slik at medlemmet kan justere dette i sin nettbank.

Når en medlemskontrakt nærmer seg utløp, vil også kunden få en påminnelse, slik at han i god tid kan fornye sin avtale, eller du kan minne kunder om at det er lenge siden de har besøkt treningssenteret.

Bursdagshilsener er alltid hyggelig å motta, og ditt senter kan selvfølgelig sende en fin hilsen til kundene når de fyller år.

Svar fra kundene på SMS eller epost vil også automatisk dukke opp i systemet og arkiveres på kundekortet (iht gjeldende GDPR-regler).