De fleste senter har i dag en eller annen form for adgangsstyring inn til senteret. Dette kan være veldig viktig, både mht. sikkerhet men også i forhold til sjekk av gyldig tilgang, statistikk over besøk, og ikke minst for å kunne planlegge bemanning på senteret.

Adgangsstyring i Xakt Medlem er et «samarbeid» mellom kontraktsforhold på medlem registrert i Xakt Medlem, og adgangsinnstillinger i senterets fysiske og elektroniske adgangssystem.

Adgang

De fleste senter har i dag en eller annen form for adgangsstyring inn til senteret. Dette kan være veldig viktig, både mht. sikkerhet men også i forhold til sjekk av gyldig tilgang, statistikk over besøk, og ikke minst for å kunne planlegge bemanning på senteret.

Adgangsstyring i Xakt Medlem er et «samarbeid» mellom kontraktsforhold på medlem registrert i Xakt Medlem, og adgangsinnstillinger i senterets fysiske og elektroniske adgangssystem.

Enkel adgangskontroll

Den enkleste formen for «adgangskontroll» er å registrere innpasseringer selv om man ikke har fysisk låste dører eller adgangssperrer. Dette kan gjøres ved at man har en kortleser som er koblet til Xakt, og som er tilgjengelig i for eksempel resepsjonsområdet. Men dette krever da ofte at man har en manuell kontroll (ansatt), og at medlemmene er godt opplært til å registrere seg ved ankomst.

Integrert adgangskontroll

Ved en helintegrert løsning med medlemsopplysninger (kontraktsforhold) hentet fra Xakt og adgangsinnstillinger hentet fra adgangssystemet så vil man kunne ha selvbetjent senter hele, eller deler av døgnet.

Xakt Medlem holder styr på om medlemmet har gyldig kontrakt og at medlemmet ikke skylder penger som tilsier at han/hun skal være utestengt, og derfor ikke skal få åpnet dør eller port. På kontrakten ligger det også opplysninger om når på døgnet medlemmet skal få lov til å trene, og eventuelt hvilke soner/avdelinger som er tilgjengelig for medlemmet. Skulle det være andre forhold som tilsier at medlemmet skal utestenges så vil Xakt også holde styr på dette.

Innsjekk resepsjon

I Xakt finner man en god oversikt over alle innpasseringer til senteret. Her kan man se dagens innpasseringer, hvem som sjekket inn, klokkeslett for innsjekk og status på det innsjekkede medlemmet. Man kan også se utvalg på andre dager, statistikk for innsjekk og lignende.

Levering av adgangssystem

Sodvin har gode samarbeidspartnere på elektroniske adgangsløsninger, og vi setter deg gjerne i kontakt med noen av disse. Vi leverer også medlemskort, armbånd og kortlesere for bruk i adgangssystem.